Χειρούργος Γυναικολόγος- Μαιευτήρας, Τ. ιατρός Πανεπιστημιακής Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής Ουψάλας, Σουηδίας Τ. επιμελητής Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής EOC, Ελβετίας, Χειρούργος Γυναικολόγος Λαπαροσκόπος, ESGE, Συνεργάτης ιατρός Γενικής Κλινικής Κέρκυρας, Γυναικολογικής κλινικής ΡΕΑ και ΛΗΤΩ Αθηνών

Φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή

Το VBAC δηλαδή ο φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή, έχει πλέον καθιερωθεί ως μια επιλογή για γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε καισαρική τομή σε πολλές χώρες

[ Read More ]