Άλλος ένας λόγος να προτιμούμε τη μεσογειακή διατροφή

Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανατηφόρας μορφής καρκίνου του μαστού κατά 40%, όπως διαπίστωσε μια νέα μεγάλη μελέτη