Κατά το παρελθόν, ο προσδιορισμός του τύπου του καρκίνου και ορισμένα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου αρκούσαν για τον σχεδιασμό ενός θεραπευτικού πλάνου από τον θεράποντα ιατρό, το οποίο παραδοσιακά αποτελούταν συνήθως από έναν αριθμό χημειοθεραπειών στις οποίες υποβαλλόταν ο ασθενής. Πλέον, τα πορίσματα των τελευταίων επιστημονικών ερευνών αναδεικνύουν  την ανάγκη πραγματοποίησης γονιδιακού ελέγχου για όλες τις ομάδες ασθενών που πάσχουν από καρκίνο ως εργαλείο για την επιλογή της καταλληλότερης εξατομικευμένης θεραπείας.

Η συλλογή και επεξεργασία των γονιδιακών χαρακτηριστικών κάθε ατόμου, αποτελεί τη νέα εποχή της σύγχρονης «έξυπνης» ιατρικής, η οποία χαρακτηρίζεται απόλυτα από το στοιχείο της εξατομίκευσης για την μάχη ενάντια σε διάφορες νόσους. Με απλά λόγια, οι γιατροί, με την βοήθεια της Μοριακής Βιολογίας και τις εφαρμογές της Βιοπληροφορικής, είναι σε θέση να προσφέρουν τις κατάλληλες θεραπευτικές λύσεις και την σωστή υγειονομική περίθαλψη σε κάθε καρκινοπαθή με βάση τις  προσωπικές του ανάγκες. Οι πιθανές μεταλλαγές στο γονιδίωμα των ασθενών αποτελούν «στοιχεία – κλειδιά» τα οποία συνθέτουν το παζλ των πληροφοριών που απαιτούνται για την επιλογή μίας εξατομικευμένης θεραπείας, σχεδιασμένης αποκλειστικά για κάθε ασθενή με βάση τις μοναδικές γονιδιακές του ιδιαιτερότητες.

Παράλληλα, διαθέτουν στην φαρέτρα τους όπλα τα οποία δίνουν την δυνατότητα κατάταξης των ασθενών σε υποομάδες, ξέροντας πια με σιγουριά αν οι ασθενείς αυτοί θα ωφεληθούν από την λήψη κάποιου συγκεκριμένου μοντέλου θεραπείας ή όχι. Ένα ισχυρό παράδειγμα αποτελεί η γενωμική ανάλυση Oncotype DX® Breast Cancer Assay για τον καρκίνο του μαστού, η οποία διανέμεται στην Ελληνική αγορά από την Genekor Ιατρική Α.Ε. και δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις για το αν μία ασθενής με πρώιμο καρκίνο μαστού θα έχει όφελος από την χημειοθεραπεία ή όχι. Τα αποτελέσματα της TAILORx, της μεγαλύτερης κλινικής μελέτης που έχει πραγματοποιηθεί για τον καρκίνο του μαστού, ανέδειξαν ότι το 70% των ασθενών αυτών δεν διαθέτουν κανένα όφελος από την λήψη χημειοθεραπείας, με αποτέλεσμα να υπερ-θεραπεύονται και να υποβάλλονται σε όλες τις παρενέργειες της θεραπείας αυτής, χωρίς κανένα απολύτως όφελος.

Για την ορθή επιλογή της θεραπείας για κάθε ασθενή λοιπόν κρίνεται αναγκαία η πραγματοποίηση γονιδιακού ελέγχου, με σκοπό την ίαση των ασθενών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους και την εξάλειψη πολλαπλών ασθενειών.

Μαρινέλα Λέκκα
International Marketing Associate
Genekor Medical S.A.

image001

Genekor