Τι είναι η Ενδοσκοπική Διαστοματική τεχνική;

Η (TOETVA) είναι η νέα, πρωτοποριακή και καινοτόμος  μέθοδος για την αντιμετώπιση των παθήσεων όχι μόνο του θυρεοειδούς αλλά και των παραθυρεοειδών αδένων. Τυγχάνει ραγδαίας αποδοχής παγκοσμίως και τείνει να αντικαταστήσει την ανοιχτή τεχνική, καθώς πραγματοποιείται χωρίς τομή στο λαιμό ή οπουδήποτε αλλού στο δέρμα. Η χειρουργική μας ομάδα πρωτοπορεί στην Ελλάδα, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τα πρώτα περιστατικά διαστοματικής θυρεοειδεκτομής με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πρόκειται για περιπτώσεις ολικής θυρεοειδεκτομής για καλοήθεις όζους, χωρίς ιστορικό προηγούμενου χειρουργείου ή ακτινοβόλησης του τραχήλου, κατά κύριο λόγο σε γυναίκες, που ήθελαν να αποκλείσουν την πιθανότητα μετεγχειρητικής ουλής στο λαιμό.  Η ομάδα μας έτσι, κατατάσσεται ανάμεσα στις ελάχιστες σε Ευρώπη και ΗΠΑ που εφαρμόζουν με επιτυχία την τεχνική.

του θυρεοειδούς αδένα χωρίς τομή στο δέρμα

Αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα χωρίς τομή στο δέρμα

Ποια τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής διαστοματικής τεχνικής;
Μέχρι το πολύ πρόσφατο παρελθόν, η χειρουργική αφαίρεση του θυρεοειδούς αδένα ήταν συνυφασμένη με άλλοτε άλλου μεγέθους τομή στο λαιμό και ενίοτε δύσμορφες και αντιαισθητικές ουλές, με τεχνική που χρονολογείται από τις αρχές του περασμένου αιώνα (Emil Theodor Kocher 1841-1917). Με την πάροδο των χρόνων, αναπτύχθηκαν διάφορες προσπελάσεις  για την ελαχιστοποίηση της χειρουργικής ουλής του λαιμού, είτε τραχηλικές είτε εξωτραχηλικές, κάποιες από τις οποίες πραγματοποιούνται ενδοσκοπικά ή ρομποτικά. Η δυσκολία της ενδοσκοπικής πρoσέγγισης του θυρεοειδούς οφείλεται κυρίως στην ανατομική θέση του αδένα στο ανθρώπινο σώμα. Ο χώρος που απαιτείται για χειρισμούς, πρέπει να δημιουργηθεί επειδή δεν υπάρχει φυσική κοιλότητα. Αυτές οι τεχνικές, ουσιαστικά μετακίνησαν τις τομές από την περιοχή του τραχήλου, στην μασχάλη ή στο στήθος όπου είναι ακόμα ορατές. Επιπλέον, δεν εκπληρώνουν στο έπακρο τον όρο “ελάχιστα επεμβατική μέθοδος”, καθώς συνδέονται με εκτεταμένες παρασκευές στην περιοχή του θώρακα και του λαιμού, καθιστώντας τες πιο επεμβατικές για τους ασθενείς. Ως εκ τούτου, η διαστοματική τεχνική είναι η εξέλιξη, σε μια προσπάθεια να πραγματοποιηθεί  θυρεοειδεκτομή βραχείας οδού προσπέλασης, με πραγματικά μηδενική ουλή.

Η TOETVA, διενεργείται χρησιμοποιώντας συμβατικά ενδοσκοπικά εργαλεία, μέσω  τριών port που τοποθετούνται στο κάτω χείλος του στόματος. Παραμένει πιστή στην χειρουργική ανατομία και την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος, ενώ η επίτευξη του μοναδικού αισθητικού αποτελέσματος επιτυγχάνεται με σεβασμό της ασφάλειας του ασθενούς. Η εκτομή του αδένα είναι ολική, πραγματοποιείται πλήρως ενδοσκοπικά και το παρασκεύασμα εξάγεται εντός ειδικού σάκου. Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση τόσο των άνω όσο και των κάτω λαρυγγικών νεύρων, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των φωνητικών χορδών. Ο ασθενής μπορεί να σιτισθεί από την πρώτη ημέρα και εξέρχεται του νοσοκομείου την επομένη του χειρουργείου, πλήρως κινητοποιημένος και λειτουργικός.

Διαστοματική Θυρεοειδεκτομή TOETVA

Διαστοματική Θυρεοειδεκτομή TOETVA

Οι αναμενόμενες διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές της επαναστατικής μεθόδου, δεν διαφέρουν από αυτές της ανοιχτής θυρεοειδεκτομής. Βασικές ανατομικές δομές όπως αγγεία, νεύρα, παραθυρεοειδείς αδένες, αναγνωρίζονται ευκολότερα λόγω της ενδοσκοπικής κάμερας και του μεγεθυμένου οπτικού πεδίου. Επιπλέον, ολοένα και περισσότερες μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά αλλά και η κλινική πράξη, επιβεβαιώνουν τα ισάξια μετεγχειρητικά αποτελέσματα σε σχέση με την κλασσική μέθοδο (πλήρης εκτομή όλου του αδένα, διατήρηση παραθυρεοειδών αδένων, διαφύλαξη λαρυγγικών νεύρων, απουσία αιμορραγίας). Βασική προϋπόθεση αποτελεί η διενέργειά της από χειρουργούς πιστοποιημένους στην διαστοματική τεχνική, με άριστη γνώση της χειρουργικής του θυρεοειδούς αλλά και των προχωρημένων ενδοσκοπικών τεχνικών.

Συμπερασματικά, η διαστοματική ενδοσκοπική τεχνική αποτελεί μια ασφαλή καινοτόμο μέθοδο με συγκεκριμένες ενδείξεις. Αποτελεί μέχρι σήμερα την μοναδική μέθοδο θυρεοειδεκτομής και παραθυρεοειδεκτομής χωρίς τομή στο δέρμα του λαιμού και χωρίς μετεγχειρητική δύσμορφη ουλή. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι μοναδικό.

**Ο χειρουργός κ. Δημήτριος Φλώρος εκπαιδεύθηκε και έλαβε πιστοποίηση για την συγκεκριμένη τεχνική στο Police General Hospital της Bangkok, υπό την προσωπική επίβλεψη του χειρουργού A. Anuwong , πρωτοπόρου και θεμελιωτή της τεχνικής παγκοσμίως.

Δημήτριος Α. Φλώρος MD, MSc
Γενικός Χειρουργός, εξειδίκευση στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (Minimally Invasive Surgery)
www.dfloros.gr                 mail: dmfloros@yahoo.com

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Γενικός Χειρουργός, Εξειδίκευση στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (Minimally Invasive Surgery)