Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή απ’ όλες τις χώρες της Ε.Ε. η χρήση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, με σκοπό τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Κάποιες μάλιστα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προχωρούν ήδη στην έκδοση και χρήση του.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19 θα ισχύει σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ και σε Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν. Θα συμβάλει στη διασφάλιση της άρσης των ισχυόντων περιορισμών με συντονισμένο τρόπο, καθώς θα επιτρέπει στις αρχές κάθε χώρας να επιβεβαιώνουν ότι ο ταξιδιώτης είτε έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού, είτε έχει υποβληθεί πρόσφατα σε τεστ το οποίο ήταν αρνητικό, είτε έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 μπορεί να εκδώσει οποιοσδήποτε πολίτης έχει:

  • ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού
  • νοσήσει και έχει καταχωριστεί το θετικό αποτέλεσμα του ελέγχου από την Μονάδα Υγείας/ Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο /Κλιμάκιο στο οποίο έχετε διενεργήσει τον έλεγχο.
  • υποβληθεί  σε  διαγνωστικό έλεγχο Rapid ή PCR και έχει καταχωριστεί το αρνητικό αποτέλεσμα από την Μονάδα Υγείας/ Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο/ Κλιμάκιο στο οποίο έχετε διενεργήσει τον έλεγχο.

Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχετε Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας που αναγράφει τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο σε ισχύ. Η έκδοσή του γίνεται μέσω του https://eudcc.gov.gr/start/ ενώ αργότερα θα υπάρχει δυνατότητα έκδοσής του και από τα ΚΕΠ.

Θα χρειαστείτε μόνο τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τον ΑΜΚΑ σας.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 μπορείτε να το εκδώσετε δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και να εκτυπώσετε. Φέρει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή, ενώ το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην ελληνική γλώσσα, όσο και στα αγγλικά, ώστε να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι το Πιστοποιητικό COVID-19 δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν, ούτε είναι απαραίτητο για να ταξιδέψει κάποιος – πρόκειται για μέσο διευκόλυνσης των μετακινήσεων μεταξύ των χωρών, ώστε να αποφεύγεται η υποχρεωτική καραντίνα και τα συνεχή τεστ.