Η Επεμβατική Ογκολογία, που εξελίσσεται ραγδαία και εφαρμόζεται από εξειδικευμένους Επεμβατικούς Ακτινολόγους, αναδεικνύεται παγκοσμίως στον τέταρτο πυλώνα αντιμετώπισης του καρκίνου μαζί με την Κλινική Ογκολογία, τη Χειρουργική Ογκολογία και την Ακτινοθεραπευτική. Πρόκειται για ένα ταχύτατα εξελισσόμενο ιατρικό πεδίο, το οποίο, με τη ραγδαία βελτίωση της τεχνολογικής υποστήριξης μέσω καινοτόμων επεμβάσεων, προσφέρει νέες προοπτικές σε ασθενείς με ανεγχείρητους όγκους, που δεν ανταποκρίνονται σε άλλες θεραπείες.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Η Επεμβατική Ογκολογία, μέσα από μεθόδους ελάχιστης επεμβατικότητας και με τη βοήθεια απεικονιστικής καθοδήγησης και καινοτόμων τεχνικών, παρέχει στοχευμένη-περιοχική θεραπεία του καρκινικού όγκου.

Οι θεραπείες της Επεμβατικής Ογκολογίας πραγματοποιούνται:

Α. Ενδαρτηριακά

  • Χημειοεμβολισμός:
  1. Κλασικός Χημειοεμβολισμός (cTACE) με χορήγηση χημειοθεραπείας

με λιπιοδόλη και μικροσφαιρίδια

  1. Εμβολισμός (ΤΑΕ) μόνο με μικροσφαιρίδια
  2. Χημειοεμβολισμος με φορτωμένα σωματίδια (DEB-TACE)
  • Ραδιοεμβολισμός με σωματίδια ρητίνης ή γυαλιού με Υ-90 (TARE)

Β. Διαδερμικά

  • Κατάλυση (ablation) όγκων με ραδιοσυχνότητα (RF-), με μικροκύματα (MW-) και με ψύξη (Cryo-ablation)
  • Διαδερμική παροχέτευση και αγγειοπλαστική των χολαγγείων σε αποφρακτικό ίκτερο

Γ. Συνδυασμένες θεραπείες με χημειοεμβολισμό και κατάλυση, που έχουν θεαματικά αποτελέσματα

Οι σύγχρονες θεραπείες Επεμβατικής Ογκολογίας που απευθύνονται σε ασθενείς με ανεγχείρητους όγκους:

  • Μπορούν να επιτύχουν σημαντική επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης, ακόμη και σε μεγάλους όγκους, όπως π.χ. στο ήπαρ
  • Βελτιώνουν εντυπωσιακά την ποιότητα ζωής του ασθενούς, αντιμετωπίζοντας προβλήματα αδυναμίας εξαιτίας συλλογής υγρών, παρουσίας ίκτερου κ.λπ., ώστε να ανακάμψει και να συνεχίσει την ογκολογική του θεραπεία
  • Συμβάλλουν στην προεγχειρητική συρρίκνωση του όγκου, καθιστώντας ασφαλέστερη τη χειρουργική επέμβαση

Έτσι εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση ανεγχείρητων πρωτοπαθών όγκων του ήπατος και των νεφρών αλλά και δευτεροπαθών όγκων (μεταστάσεις) κυρίως από καρκίνο παχέος εντέρου ή και επιλεκτικά σε μεταστάσεις από άλλους πρωτοπαθείς όγκους, όταν οι συμβατικές θεραπείες δεν έχουν την επιθυμητή ανταπόκριση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στα πλεονεκτήματα της Επεμβατικής Ογκολογίας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής που προσφέρει στους ασθενείς με ελάχιστη επεμβατικότητα, λιγότερο πόνο και παρενέργειες, καθώς και η σημαντική επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης. Η ανάρρωση είναι ταχεία και συνήθως απαιτείται μία ημέρα νοσηλείας.

Τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του κέντρου μας ανακοινώνω ανελλιπώς τα τελευταία 7 έτη στο Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο της Επεμβατικής Ογκολογίας (WCIO).

Συμπερασματικά πρέπει να τονιστεί ότι οι μέθοδοι της Επεμβατικής Ογκολογίας απαιτούν μεγάλη εμπειρία, η οποία βασίζεται στη συνεχή εξειδίκευση και μετεκπαίδευση σε κέντρα του εξωτερικού. Εξίσου σημαντικός είναι και ο τεχνολογικός εξοπλισμός, τον οποίο διαθέτει το Ιατρικό Διαβαλκανικό, όπου αισθανόμαστε υπερήφανοι, καθώς παρέχουμε εξειδικευμένες θεραπείες στους ασθενείς μας, με αντίστοιχα ή και καλύτερα αποτελέσματα από τα μεγάλα Ογκολογικά Κέντρα του εξωτερικού.

Ιωάννης Δέδες
Επεμβατικός Ακτινολόγος – Επεμβατικός Ογκολόγος, Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας Ιατρικού Διαβαλκανικού, Ιδρυτικό Μέλος της Παγκόσμιας Εταιρίας Επεμβατικής Ογκολογίας (SIO)
dedesioannis.com email: dedesioannis@yahoo.com