Οι καινούργιες μέθοδοι ελάχιστης επεμβατικότητας γόνατος και ισχίου προσφέρουν μεγάλα πλεονεκτήματα.

Η οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ισχίου αφορά την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, δηλαδή του προστατευτικού ιστού, ο οποίος ελαχιστοποιεί τις τριβές μεταξύ των οστών που σχηματίζουν την άρθρωση. Τα αίτια της πάθησης δεν είναι απολύτως ξεκαθαρισμένα, φαίνεται όμως ότι παράγοντες γενετικοί, κληρονομικοί και τραυματικοί παίζουν σημαντικό ρόλο.

Με τη μέθοδο της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος ελάχιστης επεμβατικότητας (MIK – minimally invasive knee) η τοποθέτηση της πρόθεσης γίνεται με ειδικό εξοπλισμό που επιτρέπει μικρή τομή δέρματος (8-10 εκ.) και ελάχιστη διατάραξη μαλακών μορίων με αποτέλεσμα την ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς. Ειδικότερα ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική σε τρεις-τέσσερις ημέρες, περπατά την επόμενη ημέρα της επέμβασης και εγκαταλείπει τα μέσα στήριξης (μπαστούνι, πατερίτσες) σε 10-14 ημέρες – με την παραδοσιακή μέθοδο ο χρόνος αυτός μπορεί να ξεπεράσει και τις 40 ημέρες. Επίσης, με τη νέα αυτή τεχνική ελαχιστοποιούνται η απώλεια αίματος καθώς και ο μετεγχειρητικός πόνος.

Αναφορικά με την αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας, μια νέα τεχνική εμφύτευσης αρθροπλαστικής ισχίου (ALDI, Anterolateral Decubitus Incision Hip) ξεκίνησε να εφαρμόζεται από την ομάδα του Αθανάσιου Κουκάκη, ορθοπαιδικού χειρουργού, για τη χειρουργική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου, η οποία αφορά την τοποθέτηση πρόθεσης ισχίου με προσθιοπλάγια τομή με τον ασθενή σε πλάγια θέση. Η τοποθέτηση της πρόθεσης γίνεται χωρίς να διαταραχθούν καθόλου οι απαγωγοί μύες του ισχίου, με μικρή τομή δέρματος περί τα 8 εκ. (μιάμιση φορά η διάμετρος της κοτυλιαίας πρόθεσης) και η τομή καλύπτεται από το εσώρουχο με έξοχο αισθητικό αποκλεισμό.

Πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι η μικρότερη αιμορραγία εφόσον ο ασθενής τοποθετείται σε πλάγια θέση, ενώ δεν χρειάζεται έλξη του σκέλους, δεν διαταράσσονται μυϊκές ομάδες, η νοσηλεία διαρκεί από δύο ως τέσσερις ημέρες, ο ασθενής μπορεί να περπατήσει χωρίς βοηθήματα μέσα σε 15 ημέρες, δεν απαιτούνται περιορισμοί (ειδικά ψηλά καθίσματα, μαξιλάρι ανάμεσα στα σκέλη κ.λπ.) και η επιστροφή σε δραστηριότητες και ανάβαση/κατάβαση κλίμακας είναι πολύ σύντομη. Επίσης, χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία και εξοπλισμός για ευχερή προσπέλαση, ενώ εφαρμόζεται ήδη σε κέντρα της Γερμανίας και της Ιταλίας τα τελευταία πέντε έτη. Η ALDI θεωρείται από τις πλέον επιτυχημένες τεχνικές εμφύτευσης αρθροπλαστικής ισχίου χάρη στις ελάχιστες επιπλοκές.

Οι τεχνικές αρθροπλαστικής ελάχιστης επεμβατικότητας εξελίχθηκαν την τελευταία δεκαετία και έχουν πλέον αναπτυχθεί δεκάδες κέντρα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ που εξειδικεύονται στον τομέα αυτόν επιτυχώς. Πρόκειται πλέον για τεχνικές απόλυτα αξιόπιστες και ασφαλείς με μεγάλα πλεονεκτήματα, τα οποία απολαμβάνουν πλέον οι έλληνες ασθενείς. Ωστόσο απαιτούν κάτι για το οποίο συμφωνεί η διεθνής βιβλιογραφία: υψηλού βαθμού εμπειρία και εκπαίδευση στις συγκεκριμένες τεχνικές από μέρους του χειρουργού και όχι μόνο γενική εμπειρία στη συμβατική χειρουργική αρθροπλαστικών.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ιδιωτικής Ορθοπεδικής Κλινικής