Η ετήσια έκθεση για τη μεταμόσχευση το 2017 δείχνει ότι πραγματοποιήθηκαν 700 περισσότερες μεταμοσχεύσεις στην Ε.Ε. σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η δωρεά μετά από εγκεφαλικό θάνατο παραμένει η πιο συνηθισμένη πηγή οργάνων, αλλά η δωρεά οργάνων εν ζωή και η δωρεά μετά τον καρδιακό θάνατο αυξάνονται γρήγορα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Vytenis Andriukaitis δήλωσε, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου: «Είμαι ευχαριστημένος που ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων στην Ε.Ε. αυξάνεται σταθερά από χρόνο σε χρόνο. Η ζωή είναι πολύτιμη και είναι ένα δώρο που μπορούμε να μοιραστούμε ακόμη και όταν δεν είμαστε πλέον ζωντανοί. Στην πραγματικότητα, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να δώσουμε σε έναν άλλο άνθρωπο και μια κληρονομιά που θα μας κρατήσει ζωντανούς μέσω αυτού του προσώπου. Συνεπώς, ενθαρρύνω όλους να γίνουν δωρητές οργάνων και να βοηθήσουν ενδεχομένως να σωθούν ζωές ».

Διατηρούνται ακόμη σημαντικές διαφορές στον αριθμό των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων μεταξύ των κρατών-μελών, γεγονός που αποτέλεσε τη βάση του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε. (2009-2015) για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων. Το Σχέδιο Δράσης έχει μετατρέψει αυτές τις διαφορές σε μια ευκαιρία, με τον εντοπισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων μεταμόσχευσης. Έθεσε επίσης ένα κοινό πρόγραμμα δράσης και επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει περισσότερες από 20 δράσεις που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.. Σήμερα, η Ε.Ε. συνεχίζει να υποστηρίζει τον τομέα αυτό μέσω των σχεδίων Eudonorgan και Edith. Το Eudonorgan είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για τους επαγγελματίες υγείας και τις κοινωνίες των πολιτών, ενώ το Edith φέρνει κοντά εθνικές Αρχές για να αξιολογήσει τη σχέση κόστους-οφέλους των μεταμοσχεύσεων νεφρών και να αναπτύξει κοινά μητρώα για τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων στους δότες και τους λήπτες νεφρών.