Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τραυματολογος MD,MSC,PHD, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεραπεία της τενοντίτιδας με PRP

Η θεραπεία με PRP συνιστά την κορωνίδα ενός καινούριου, διαρκώς εξελισσόμενου κλάδου της Ιατρικής που ονομάζεται «Ορθοβιολογία»

[ Read More ]