παράνοια

Η τεχνολογία αντιμετωπίζει την παράνοια

Ένα πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για να βοηθήσει στη θεραπεία της παράνοια. Οι ασθενείς που υπέφεραν από μανία καταδίωξης ενθαρρύνθηκαν να «μπουν» σε έναν τρένο υπόγειου σιδηρόδρομου και έναν ανελκυστήρα, περιβάλλοντα τα οποία δημιούργησε ένας υπολογιστής. Οι προσομοιώσεις επέτρεψαν σε 30 ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα να «βρεθούν» σε κοινωνικές καταστάσεις στις

[ Read More ]