Ακτινολόγοι

Περιστέρια ακτινολόγοι!

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Public Library of Science ONE καταλήγει στο εντυπωσιακό συμπέρασμα ότι τα περιστέρια μπορούν να είναι εξαιρετικοί ακτινολόγοι!

[ Read More ]