ιατροί

Έρχονται οι Ευρωγιατροί

Ένα νέο Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμβάλει στην κινητοποίηση ιατρικών και υγειονομικών ομάδων και σχετικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τόσο εντός των ευρωπαϊκών συνόρων όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή, με το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα τα κράτη μέλη της

[ Read More ]