φύλο

Τι λέει η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος για την αναγνώριση ταυτότητας φύλου

Την αντίθεσή της για την επέκταση της δυνατότητας νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου από την ηλικία των 15 ετών, εκφράζει η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος-Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, τονίζοντας ότι η ηλικία αυτή χαρακτηρίζεται από «ρευστότητα της διαμορφούμενης ταυτότητας φύλου» και η «η εμπλοκή των εν λόγω νέων στη διαδικασία θα επιβαρύνει παρά θα βελτιώσει

[ Read More ]

Φύλο και διατροφή πηγαίνουν παρέα

Όσον αφορά τη βέλτιστη διατροφή, οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων εξηγούνται από τους διαφορετικούς μεταβολικούς ρυθμούς, τις αναπαραγωγικές λειτουργίες και της δομής του σώματος

[ Read More ]