ωχρά κηλίδα

Γονίδια και εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Τον ρόλο μιας σειράς γονιδίων που ευνοούν την εμφάνιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, της βασικής αιτίας μειωμένης όρασης των ηλικιωμένων, η οποία σε προχωρημένες περιπτώσεις οδηγεί σε τύφλωση, αποκάλυψε μια νέα επιστημονική έρευνα. Η πάθηση πλήττει περίπου το 5% των ανθρώπων άνω των 75 ετών. Πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από

[ Read More ]