Εμβολιασμός

Ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους της υγείας μας, ο εμβολιασμός προστατεύει από πολλές ασθένειες και έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση ορισμένων.