έλεγχος γεννήσεων

Ανησυχίες για την πολιτική Τραμπ στον έλεγχο των γεννήσεων

Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ανησυχίας συνδέεται με τον όρκο του Τραμπ να καταργήσει τον Νόμο Προσιτής Φροντίδας, ευρύτερα γνωστό ως Obamacare, ο οποίος καθιστά διαθέσιμες μεθόδους αντισύλληψης

[ Read More ]