αιμοσφαίρια

Μαζική παραγωγή αίματος στο εργαστήριο

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έχουν κάνει ένα σημαντικό άλμα προς την επίτευξη μαζικής παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων, κατάλληλων για μετάγγιση σε ανθρώπους

[ Read More ]