αναβολικά

Οι μεσήλικες στρέφονται στα στεροειδή

Μια νέα επικίνδυνη τάση καταγράφεται στις χώρες της Ευρώπης, καθώς όλο και περισσότεροι μεσήλικες άνδρες στρέφονται προς τα αναβολικά στεροειδή για να φαίνονται και να αισθάνονται πιο νέοι

[ Read More ]