ΕΟΠΥΥ

Προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ)

Ο ΕΟΠΥΥ με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, προωθεί την χρήση του προσωπικού Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ). Με τη χρήση του ΦΑΥ οι ασφαλισμένοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν δαπάνες υπηρεσιών υγείας που έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ και είναι καταγεγραμμένες στα Πληροφοριακά Συστήματά του. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών

[ Read More ]

Πνευμονολόγοι εναντίον ΕΟΠΥΥ

Οι πνευμονολόγοι κατηγορούν τον ΕΟΠΥΥ για ενέργειες που αντίκεινται στα επιστημονικά δεδομένα και την κλινική πρακτική, στο όνομα της λιτότητας και των οριζόντιων περικοπών.

[ Read More ]