επεμβατική ογκολογία

Καινοτόμες επεμβάσεις κατά του καρκίνου

Η Επεμβατική Ογκολογία, που εξελίσσεται ραγδαία και εφαρμόζεται από εξειδικευμένους Επεμβατικούς Ακτινολόγους, αναδεικνύεται παγκοσμίως στον τέταρτο πυλώνα αντιμετώπισης του καρκίνου

[ Read More ]