κλιματιστικά

Κλιματιστικά και προστασία από τον κορωνοϊό – οδηγίες χρήσης

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κοινοποίησε οδηγίες για την χρήση των κλιματιστικών που εκπονήθηκαν από τον αρμόδιο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Τζιβανίδη Χρήστο. Οδηγίες για τη χρήση των κλιματιστικών 1. Μείωση του χρόνου παραμονής του ίδιου αέρα μέσα σε ένα δωμάτιο λόγω του ότι οι ροές που προκαλούνται σε ένα κλιματιζόμενο χώρο θα μπορούσαν

[ Read More ]