κοινωνικές δεξιότητες

Ο παιδικός σταθμός βελτιώνει την συμπεριφορά

Ένας παιδικός σταθμός στελεχωμένος από επαγγελματίες, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να προσφέρει σε ένα παιδί τις αναγκαίες κοινωνικές δεξιότητες, να του εμφυσήσει καλύτερη συμπεριφορά και δυνατότητα για ομαλές διαπροσωπικές σχέσεις, ιδίως αν το παιδί μείνει στο σταθμό για πάνω από ένα χρόνο, είναι το συμπέρασμα μελέτης. Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι οι παιδικοί σταθμοί μπορούν να

[ Read More ]