πρώιμη ήβη

Τι είναι η πρώιμη ήβη;

Σε ορισμένες, λίγες, περιπτώσεις, στο παιδί εμφανίζεται μια σπάνια κατάσταση που ονομάζεται πρώιμη ήβη και η οποία προκαλεί πρόωρη ανάπτυξη στο σώμα τους από την ηλικία ακόμη και των δύο ετών

[ Read More ]