σκύλοι θεραπείας

Πως οι σκύλοι ενθαρρύνουν τους φοιτητές

Οι σκύλοι θεραπείας είναι μια εναλλακτική (ή και συμπληρωματική) θεραπεία δια μέσου των ζώων αυτών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Ιδιαίτερα θετική επίδραση έχει η επαφή με τα ζώα στα άτομα που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (παιδιά και ενήλικες με αναπηρίες, πάσχοντες από χρόνιες ή ανίατες νόσους, ψυχικά ασθενείς, πρώην

[ Read More ]