φως

Ο τεχνητός φωτισμός επηρεάζει την υγεία μας

Εξελιχθήκαμε για να ζούμε με την εναλλαγή μέρας νύχτας και το αποτέλεσμα του τεχνητού φωτισμού είναι ότι η υγεία μας επηρεάζεται αρνητικά από την απουσία αυτού του κύκλου.

[ Read More ]