ψυχοπάθεια

Αποτέλεσμα της εξέλιξης η ψυχοπάθεια;

Οι ψυχοπαθείς ίσως δεν πάσχουν από μια νευρολογική διαταραχή, αλλά, αντίθετα, η κατάστασή τους μπορεί να είναι ένα εξελικτικός μηχανισμός επιβίωσης, σύμφωνα με τον άνθρωπο που δημιούργησε το τυποποιημένο τεστ που ανακαλύπτει διαταραχές της προσωπικότητας. Ο Robert Hare, ο ψυχολόγος πίσω από το τεστ 20 σημείων Hare Psychopathy Checklist, υποστηρίζει ότι οι ψυχοπαθείς, οι οποίοι υπολογίζει

[ Read More ]