Τα προβλήματα της ακοής ταλαιπωρούν το 5% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού κάθε ηλικίας. Τα βαρήκοα άτομα ανέρχονται σε 643 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ στην Ευρώπη τα 84 εκατομμύρια.

Ήδη, 466 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, εκ των οποίων 34 εκατομμύρια παιδιά, αντιμετωπίζουν απώλεια ακοής, ένας αριθμός πολύ υψηλότερος σε σύγκριση με τα 360 εκατομμύρια το 2010, την ώρα που έως το 2050 ο αριθμός αυτός αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί στα 900 εκατομμύρια, ήτοι 1 στους 10 ανθρώπους, αναφέρει η υπηρεσία υγείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η βαρηκοΐα δημιουργεί πολλά επικοινωνιακά προβλήματα και κοινωνική απομόνωση στα βαρήκοα άτομα, οικογενειακή και εργασιακή δυσλειτουργία, ενώ στα μικρά παιδιά δυσκολεύει την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.

Μελέτες έδειξαν ότι η βαρηκοΐα, ανάλογα με τον βαθμό της και την ηλικία εμφάνισής της, μειώνει δραματικά την ικανότητα της γνώσης, επηρεάζει αρνητικά τον ψυχισμό, δημιουργεί πολλές φορές κατάθλιψη, μειώνει την γνωστική ικανότητα, αυξάνει την άνοια και την σωματική κούραση. Τέλος δημιουργεί πολλές φορές κινητικά προβλήματα διαταράσσοντας την ισορροπία του βαρήκοου ατόμου.

Όμως, η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ικανότητας του εγκεφάλου να επεξεργάζεται ήχους, εύρημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες θεραπείες για ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής, αναφέρουν ερευνητές.

Οι επιστήμονες στο Northwestern University, στις ΗΠΑ, παρακολούθησαν 495 φοιτητές που αθλούνταν και 493 ανθρώπους που δεν συμμετείχαν σε κάποια αθλητική δραστηριότητα (ομάδα ελέγχου).

Μελέτησαν την εγκεφαλική τους δραστηριότητα, ενώ φορούσαν ακουστικά που μετέδιδαν ήχους ομιλίας. Οι αθλητές εστίαζαν στην ομιλία, αποκλείοντας το θόρυβο του περιβάλλοντος. Αυτή η ικανότητα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη όταν προσπαθούν να ακούσουν έναν συμπαίκτη ή τον διαιτητή τους.

Η έρευνα έδειξε ότι ο εγκέφαλος του αθλητή ελαχιστοποιεί το θόρυβο του περιβάλλοντος για να ακούσει την ανθρώπινη ομιλία. Παράλληλα, η εντατική σωματική δραστηριότητα ηρεμεί το νευρικό σύστημα. Αυτό συνεπάγεται υγιές νευρικό σύστημα και καλύτερο χειρισμό τραυματισμών ή άλλων προβλημάτων υγείας.

Η επικεφαλής της έρευνας καθηγήτρια Nina Kraus σημειώνει ότι η νέα έρευνα έδειξε ότι τα αθλήματα μπορούν να ρυθμίσουν τον εγκέφαλο να κατανοεί καλύτερα το αισθητηριακό του περιβάλλον.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θεραπείες με βάση τα αθλήματα σε ανθρώπους με δυσκολίες στην ακουστική επεξεργασία.