Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» απευθύνει κάλεσμα εγρήγορσης και κινητοποίησης προς την πολιτεία και την κοινωνία για την οριστική αναχαίτιση της επιδημίας HIV στην Ελλάδα. Επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού βασισμένου στο τρίπτυχο «Πρόληψη-Φροντίδα-Δικαιώματα και σημειώνει πως οι άνθρωποι που ζουν με HIV λοίμωξη στην Ελλάδα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβασή τους στη θεραπεία και συγκεκριμένα στις εξετάσεις μέτρησης του ιικού φορτίου και της γονοτυπικής αντοχής. Ταυτόχρονα, η κοινωνική διάσταση της νόσου, το στίγμα, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που συνοδεύουν τον HIV, επισκιάζουν τη ζωή των οροθετικών ατόμων και των ομάδων που πλήττονται δυσανάλογα από την επιδημία και ορθώνουν εμπόδια στην οριστική αναχαίτισή της.

Τα πιο πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτυπώνουν μία μείωση των νέων διαγνώσεων το πρώτο δεκάμηνο του 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, «η τάση αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί μέσα από τα εμπόδια στην πρόσβαση σε δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες εξέτασης. Η Πολιτεία οφείλει να συγκεντρώσει και να αναλύσει τον αριθμό των εξετάσεων που διενεργούνται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και να εφαρμόσει ένα σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης δεύτερης γενιάς, το οποίο θα καταγράφει τα παραπάνω δεδομένα».

Η «Θετική Φωνή» αναφέρει ότι η έρευνα και η επιστήμη παρέχουν πλέον τα απαραίτητα εργαλεία για τη μείωση των νέων λοιμώξεων και την φροντίδα των ατόμων που ζουν με HIV. «Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια στους δύο αυτούς πυλώνες. Προκλήσεις όπως το διαχρονικά υψηλό ποσοστό καθυστερημένων διαγνώσεων, η πρόσβαση σε ταχείες διαγνωστικές εξετάσεις, η διάθεση της προληπτικής θεραπείας PrEP, η διανομή συνέργων ασφαλούς χρήσης που θα ανταποκρίνεται στην πραγματική ζήτηση και κυρίως ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός, παραμένουν εν πολλοίς αναπάντητες».

Η «Θετική Φωνή» έχει προτείνει την αξιοποίηση όλων των διόδων που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στις εργαστηριακές εξετάσεις. Το σχήμα αυτό περιλαμβάνει τα Κέντρα Αναφοράς, τα εργαστήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που διαθέτουν μονάδες λοιμώξεων και τα πιστοποιημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ και για τους ανασφάλιστους. Απαιτείται επίσης, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην online πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, ώστε να διασφαλίζεται το καθεστώς ανωνυμίας. Επιπρόσθετα, η εξάντληση των προϋπολογισμών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στα μέσα του οικονομικού έτους δημιουργεί προσκόμματα στην πρόσβαση των ασθενών στα νοσοκομειακά φάρμακα και προτείνει τη δημιουργία ενός κλειστού προϋπολογισμού, ο οποίος θα επιτρέψει έναν πιο αποτελεσματικό οικονομικό προγραμματισμό των νοσοκομείων και θα εγγυηθεί την πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακό τους. Επίσης ζητά από το υπουργείο Υγείας να προβεί άμεσα σε αξιολόγηση και κάλυψη των αναγκών των Μονάδων Λοιμώξεων, καθώς σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του ΑΙDS, «οι Μονάδες υπολειτουργούν και προτίθενται να αναστείλουν την λειτουργία τους, λόγω σημαντικών ελλείψεων σε διοικητικό και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε εξοπλισμό και υποδομές».

Μείωση των νέων λοιμώξεων
Για τον περιορισμό των νέων λοιμώξεων HIV απαιτείται η πλήρης αξιοποίηση όλης της βεντάλιας πρόληψης, αναφέρει ο Σύλλογος. Τονίζει ότι η χρήση προφυλακτικού αποτελεί ένα σημαντικό προληπτικό εργαλείο, ωστόσο έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι δεν είναι ικανό από μόνο του να περιορίσει δραστικά τη μετάδοση του ιού. Αντίθετα, όλες οι περιπτώσεις αποτελεσματικής αναχαίτισης της επιδημίας συνδέονται παγκοσμίως με τη αξιοποίηση της προφυλακτικής θεραπείας PrEP, η οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στην Ελλάδα. Συμπληρωματικά θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα, όπως η δυνατότητα αυτό-εξέτασης με ειδικό κιτ που θα διατίθεται στα φαρμακεία και η προφύλαξη μετά την Έκθεση (PEP).

Απαιτείται επίσης, η διασφάλιση της εύκολης, δωρεάν και γρήγορης πρόσβασης σε προσυμπτωματικό έλεγχο στα πρότυπα των Κέντρων Πρόληψης και Εξέτασης Checkpoint, τα οποία σε επτά χρόνια έχουν διενεργήσει πάνω από 120.000 εξετάσεις και καταγράφουν 1 στις 4 νέες διαγνώσεις HIV.