Ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από την πείνα έχει αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, μετά από χρόνια μείωσης, σύμφωνα με μια έκθεση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ανάλυση, 821 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποσιτίζονταν το 2017 και περίπου 151 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών -το 22% του συνολικού συνόλου- δεν αναπτύσσονται σωστά εξαιτίας κακής διατροφής.

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι τα ακραία κλιματικά φαινόμενα είναι εν μέρει υπεύθυνα για την αύξηση και ζητούν επείγουσα δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έκθεση «Η κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας και διατροφής στον κόσμο» αναφέρει επίσης ότι οι δυσκολίες πρόσβασης σε θρεπτικά τρόφιμα συμβάλλουν στο αυξανόμενο πρόβλημα της παχυσαρκίας στον κόσμο, με έναν στους οκτώ ενήλικες -περισσότερους από 672 εκατομμύρια- να χαρακτηρίζονται ως παχύσαρκοι.

Σημειώνουν επίσης ότι η συχνότητα ακραίων κλιματικών φαινομένων -πλημμύρες, καύσωνες, καταιγίδες και ξηρασίες- έχει διπλασιαστεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. «Η έκθεση στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η αλλαγή του κλίματος και η έκθεση σε πιο περίπλοκα, συχνά και έντονα ακραία κλιματικά φαινόμενα απειλεί να διαβρώσει και ακόμη και να αναστρέψει τα οφέλη από τις προσπάθειες που έγιναν για τον τερματισμό της πείνας και του υποσιτισμού», συμπληρώνουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις αποδόσεις των καλλιεργειών και τη διαθεσιμότητα των τροφίμων, αλλά μπορούν επίσης να μειώσουν:

– τον αριθμό των κατάλληλων και υγιειών ανθρώπων που είναι διαθέσιμοι για την καλλιέργεια και τη συγκομιδή των καλλιεργειών

– τον χρόνος και τα χρήματα που απαιτούνται για θρεπτικά και ασφαλή τρόφιμα

Η πείνα είναι σημαντικά μεγαλύτερη στις χώρες όπου τα γεωργικά συστήματα είναι ευαίσθητα στις διακυμάνσεις της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας και όπου πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται από τη γεωργία για την επιβίωσή τους.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, «Τα άκρα κλιματικά φαινόμενα και διακυμάνσεις -εκτός από τις συγκρούσεις και τη βία σε αυτά τα μέρη του κόσμου- αποτελούν βασικό παράγοντα για την πρόσφατη άνοδο της παγκόσμιας πείνας και μια από τις κύριες αιτίες σοβαρών κρίσεων στον τομέα των τροφίμων».

Η έκθεση συντάχθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, την UNICEF, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.