Μια νέα μελέτη παρέχει περαιτέρω αποδείξεις ότι τα άτομα με συγκεκριμένες ομάδες αίματος ενδέχεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσβληθούν από τον νέο κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι ο SARS-CoV-2 προσελκύεται ιδιαίτερα από το αντιγόνο της ομάδας αίματος Α που βρίσκεται στα αναπνευστικά κύτταρα.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε μια πρωτεΐνη στην επιφάνεια του ιού SARS-CoV-2 που ονομάζεται περιοχή δέσμευσης υποδοχέα (RBD), η οποία είναι το μέρος του ιού που προσκολλάται στα κύτταρα-ξενιστές. Αυτό το καθιστά σημαντικό στόχο για τους επιστήμονες που προσπαθούν να μάθουν πώς ο ιός μολύνει τους ανθρώπους.

Σε αυτήν την εργαστηριακή μελέτη, η ερευνητική ομάδα αξιολόγησε πώς η RBD του SARS-CoV-2 αλληλεπιδρά με αναπνευστικά και ερυθρά αιμοσφαίρια στους τύπους αίματος Α, Β και Ο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η RBD του κορωνοϊού είχε ισχυρή «προτίμηση» για σύνδεση με τα αναπνευστικά κύτταρα της ομάδας αίματος Α, αλλά όχι για τα ερυθρά αιμοσφαίρια της ομάδας αίματος Α ή άλλων ομάδων αίματος σε αναπνευστικά κύτταρα και ερυθρά αιμοσφαίρια.

Η προτίμηση της RBD του SARS-CoV-2 να αναγνωρίζει και να προσκολλάται στο αντιγόνο ομάδας αίματος τύπου Α που βρίσκεται στους πνεύμονες μπορεί να παρέχει εικόνα για την πιθανή σύνδεση μεταξύ της ομάδας αίματος Α και της ασθένειας με Covid-19, σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Blood Advances.

«Είναι ενδιαφέρον το ότι η RBD του ιού προτιμά μόνο τον τύπο των αντιγόνων της ομάδας αίματος Α που βρίσκονται στα αναπνευστικά κύτταρα, τα οποία είναι πιθανώς η οδός από την οποία ο ιός εισέρχεται στους περισσότερους ασθενείς και τους μολύνει», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης Δρ Sean Stowell.

«Ο τύπος του αίματος είναι μια πρόκληση επειδή κληρονομείται και δεν είναι κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε. Αλλά αν καταλάβουμε καλύτερα πώς αλληλεπιδρά ο ιός με τις ομάδες αίματος των ανθρώπων, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να βρούμε νέα φάρμακα ή μεθόδους πρόληψης», συμπλήρωσε ο γιατρός.

Αυτά τα ευρήματα από μόνα τους δεν μπορούν να περιγράψουν πλήρως ή να προβλέψουν πώς ο κορωνοϊός θα επηρεάσει ασθενείς διαφόρων τύπων αίματος, σημείωσαν οι ερευνητές: «Αυτός δεν είναι ο μόνος μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για την κλινική εξέλιξη των ασθενών, αλλά θα μπορούσε να εξηγήσει την επίδραση που έχει ο τύπος αίματος στη λοίμωξη με Covid-19», ανέφεραν οι ερευνητές.