Υπάρχει μια «αξιοσημείωτη» πτώση παγκοσμίως στον αριθμό των παιδιών που έρχονται στον κόσμο, σύμφωνα με ερευνητές.

Η έκθεσή τους διαπίστωσε ότι η πτώση των ποσοστών γονιμότητας σημαίνει ότι σχεδόν οι μισές χώρες του πλανήτη αντιμετωπίζουν μια δημογραφική κρίση – δηλαδή δεν γεννιούνται αρκετά παιδιά για να διατηρήσουν το μέγεθος του πληθυσμού τους. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα ήταν «τεράστια έκπληξη» και ότι θα υπάρξουν βαθιές συνέπειες για τις κοινωνίες που θα έχουν «περισσότερους παππούδες από ότι εγγόνια».

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Lancet, εξέτασε τις τάσεις γεννήσεων σε κάθε χώρα, από το 1950 έως το 2017. Το 1950, οι γυναίκες έκαναν κατά μέσο όρο 4,7 παιδιά κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το ποσοστό γονιμότητας μειώθηκε σχεδόν στο ήμισυ, σε 2,4 παιδιά ανά γυναίκα από πέρυσι.

Αυτός ο μέσο όρος όμως κρύβει τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών: Το ποσοστό γονιμότητας στον Νίγηρα της Δυτικής Αφρικής είναι 7,1, αλλά στην Κύπρο οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο μόνο ένα παιδί.

Όταν το μέσο ποσοστό γονιμότητας μιας χώρας πέσει κάτω από περίπου 2,1 τότε οι πληθυσμοί αρχίζουν να συρρικνώνονται (αυτό το ποσοστό πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερο σε χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά παιδικής θνησιμότητας). Στην αρχή της μελέτης, το 1950, δεν υπήρχε κανένα κράτος σε τέτοια θέση.

Ο καθηγητής Christopher Murray, διευθυντής του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, δήλωσε: «Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο όπου οι μισές χώρες έχουν ποσοστά γονιμότητας κάτω από το επίπεδο διατήρησης του πληθυσμού, οπότε αν δεν συμβεί κάτι, ο πληθυσμός των χωρών αυτών θα μειωθεί. Είναι μια τεράστια έκπληξη, το ότι αυτό συμβαίνει στις μισές χώρες του κόσμου, ακόμη και για εμάς τους επιστήμονες».

Οι χώρες με τα μειωμένα ποσοστά γονιμότητας είναι οι περισσότερο οικονομικά ανεπτυγμένες, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων της Ευρώπης, τις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία.

Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις χώρες μειώνεται, τουλάχιστον όχι ακόμη, καθώς το μέγεθος ενός πληθυσμού αποτελεί μείγμα του ποσοστού γονιμότητας, του ποσοστού θνησιμότητας και της μετανάστευσης.

Ο καθηγητής Murray, όμως, δήλωσε: «Σύντομα θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι κοινωνίες θα αντιμετωπίσουν έναν φθίνοντα πληθυσμό».

Οι μισές χώρες του κόσμου γεννούν ακόμη αρκετά παιδιά για να μεγαλώσει ο πληθυσμός του, αλλά καθώς περισσότερες χώρες αναπτύσσονται οικονομικά, σταδιακά θα έχουν χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας.