Στην αρνητική επίδραση της οικονομικής κρίσης στο βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων που ζουν με ηπατίτιδα C προστίθενται σημαντικά εμπόδια πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, που αποδίδονται τόσο στους οικονομικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στο σύστημα υγείας, όσο και στο έλλειμμα οργάνωσης και τη γραφειοκρατία.

Αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν από τη μελέτη «HOPE VStudy» που έκανε ο σύλλογος ασθενών ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας, υπό την επιστημονική ευθύνη του αναπληρωτή καθηγητή Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κυριάκου Σουλιώτη.

Η μελέτη, η οποία είχε στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης και της πρόσβασης των ασθενών με ηπατίτιδα C στις υπηρεσίες υγείας, έδειξε ότι το 49,3% του δείγματος έχει εισόδημα κατώτερο των 500 ευρώ, ενώ το 42,2% δεν απασχολείται επαγγελματικά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το 34,6% δηλώνει, είτε ότι δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη, είτε ότι κάνει χρήση βιβλιαρίου πρόνοιας.

Η συντριπτική πλειονότητα του δείγματος, σε ποσοστό που αγγίζει το 90%, επισκέπτεται γιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 21,8% δήλωσε ότι αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβαση στον γιατρό, με πιο συχνά την καθυστέρηση στο κλείσιμο του ραντεβού (9,5%) και την απόσταση από το ιατρείο (7,6%).

Τι έδειξε η έρευνα για την ηπατίτιδα c σε καιρό κρίσης

Υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων (73,5%) αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβαση στη θεραπεία για την ηπατίτιδα C. Το 42,6% αποδίδει αυτά τα εμπόδια σε απόρριψη του σχετικού αιτήματος ή σε μη πλήρωση των κριτηρίων λήψης της θεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ, και το 16% σε ζητήματα γραφειοκρατίας. Ως συνέπεια αυτών των εμποδίων, το 62% αυτού του πληθυσμού δηλώνει ότι έχασε ή καθυστέρησε να λάβει τη θεραπεία του σε σχέση με τις συστάσεις του θεράποντος γιατρού.

Όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που ζουν με ηπατίτιδα C και συμμετείχαν στην έρευνα, το 73% χαρακτήρισε την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του ως δεινή, ενώ το 58% δήλωσε ότι δυσκολεύεται να καλύψει τους τρέχοντες λογαριασμούς. Η διαχείριση της οικονομικής κρίσης από το 63% του δείγματος έγινε μέσω περιορισμού των δαπανών για είδη πρώτης ανάγκης και από το 62,6% μέσω κατανάλωσης μέρους ή του συνόλου αποταμιεύσεων.

Τα αποτελέσματα τέτοιων μελετών μπορούν να υποστηρίξουν τους αρμόδιους φορείς κατά τη λήψη αποφάσεων και κατά τον σχεδιασμό διορθωτικών ενεργειών προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της ζωής των ασθενών, εκτιμούν οι επικεφαλής της μελέτης που την έδωσαν στη δημοσιότητα. «Πιστεύουμε ότι με την παρούσα ερευνητική πρωτοβουλία ενισχύουμε τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την υγεία ως μέτρο εξορθολογισμού της λειτουργίας του συστήματος», τονίζουν χαρακτηριστικά.