Οι άνδρες με παχυσαρκία είναι πιο πιθανό να έχουν σοβαρή νόσο Covid-19 από τις παχύσαρκες γυναίκες, με αυξημένα ποσοστά θανάτου, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη μέχρι σήμερα που διερευνά τον αντίκτυπο της παχυσαρκίας μεταξύ των φύλων στην Covid-19.

Άνδρες με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) μεγαλύτερο από 35 και γυναίκες με ΔΜΣ 40 ή περισσότερο είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν σε νοσοκομείο από Covid-19  από ασθενείς με φυσιολογικό ΔΜΣ, δηλαδή 18,5-24,9

«Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία του πληθυσμού που ζει με σοβαρή παχυσαρκία από τον SARS-CoV-2 με προτεραιότητα στην πρόσβαση στον εμβολιασμό, στην απομακρυσμένη εργασία και σε άλλα μέτρα», έγραψε η επικεφαλής της μελέτης Δρ Arcelia Guerson-Gil, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής Albert Einstein στη Νέα Υόρκη.

Οι «ασθενείς με σοβαρή παχυσαρκία που έχουν διαγνωστεί με Covid-19 θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου του υψηλού κινδύνου για χειρότερη έκβαση», τονίζουν οι ερευνητές.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases και συμφωνεί με άλλες μελέτες που έχουν δείξει ότι η παχυσαρκία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για νοσηλεία, σοβαρή νόσο και θάνατο σε ασθενείς με Covid-19.

Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα εάν όλα τα επίπεδα παχυσαρκίας έχουν χειρότερα αποτελέσματα στην Covid-19 ή εάν αυτό αφορά μόνο τη σοβαρή παχυσαρκία.

Οι ερευνητές εξέτασαν ποιες κατηγορίες παχυσαρκίας σχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά θανάτου και αν αυτό σχετίζεται με το φύλο των ασθενών.

Η μελέτη έγινε σε ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2020 (ορισμένοι σε ΜΕΘ) με Covid-19 και περιελάμβανε 3.530 ασθενείς, 1.579 από τους οποίους ήταν γυναίκες.

Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε έξι ομάδες σύμφωνα με τον ΔΜΣ: 896 ασθενείς είχαν ΔΜΣ μικρότερο από 25, 1.162 είχαν ΔΜΣ 25 έως 29, 809 είχαν ΔΜΣ 30 έως 34 (παχυσαρκία κατηγορίας Ι) και 663 είχαν ΔΜΣ 35 ή υψηλότερη (παχυσαρκία κατηγορίας II και III).

Διερευνήθηκε σύνδεση μεταξύ αυτών των ομάδων και των ποσοστών θανάτου, της ανάγκης για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και της εμβάνισης σοβαρής πνευμονίας.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι πιθανότητες θανάτου στο νοσοκομείο ήταν υψηλότερες για τους άνδρες με τον ίδιο –αυξημένο- ΔΜΣ από ότι οι γυναίκες, ακόμη και αφού ελήφθησαν υπόψη άλλοι παράγοντες, όπως ενδεικτικά η ηλικία, η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και η χρόνια νεφρική νόσος.

Τα υψηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας στους άνδρες και η σοβαρή παχυσαρκία στις γυναίκες βρέθηκαν να έχουν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου. Το ίδιο ίσχυε και για λιποβαρείς ασθενείς, εκείνους με ΔΜΣ κάτω από 18,5.