Οι πολιτείες των ΗΠΑ που έκαναν υποχρεωτική πέρυσι τη χρήση μάσκας, είχαν χαμηλότερα ποσοστά κρουσμάτων από εκείνες που δεν το έκαναν, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα και από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, για να αξιολογήσουν τη χρήση μάσκας σε σχέση με τα κρούσματα κορωνοϊού από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2020. Συνυπολόγισαν επίσης την καθυστέρηση ενός μήνα μεταξύ της επιβολής χρήσης μάσκας και της επακόλουθης πιθανής επίδρασής της στα κρούσματα.

«Οι πολιτείες με τα χαμηλότερα επίπεδα χρήσης μάσκας ήταν πιθανότερο να έχουν υψηλά ποσοστά Covid-19 τον επόμενο μήνα, ανεξάρτητα από την πολιτική επιβολής της ή δημογραφικούς παράγοντες», ανέφερε η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Βοστώνης για τα αποτελέσματα της μελέτης της, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό PLOS ONE.

Η μελέτη ταξινόμησε τα ποσοστά που ξεπερνούσαν τα 200 κρούσμαατα ανά 100.000 κατοίκους ως υψηλά – και οι ερευνητές ανέφεραν ότι 14 από τις 15 πολιτείες που δεν απαιτούσαν από τους πολίτες να φορούν μάσκες βρισκόταν σε αυτήν την κατηγορία.

Διαπίστωσαν ότι καμία από τις οκτώ πολιτείες με 75% ή υψηλότερη χρήση μάσκας δεν είχε υψηλό ποσοστό κρουσμάτων. Αυτές οι οκτώ πολιτείες είχαν μέσο ποσοστό κρουσμάτων 109,26 ανά 100.000 κατοίκους τον επόμενο μήνα, σε σύγκριση με 249,99 ανά 100.000 σε πολιτείες με λιγότερο από 75% χρήση μάσκας.

«Αυτό το προστατευτικό αποτέλεσμα της χρήσης μάσκας ήταν εμφανές σε τέσσερις μήνες πανδημίας», ανέφεραν η Charlie Fischer, καθηγήτρια της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και επικεφαλής της μελέτης.

Οι πολιτείες είχαν διαφορετικές πολιτικές για τη χρήση μάσκας και οι συγγραφείς δήλωσαν ότι η κατανόηση της σχέσης μεταξύ της χρήσης μάσκας και των κρουσμάτων θα μπορούσε να βοηθήσει στην καθοδήγηση πολιτικών για τη μείωση της πίεσης που σχετίζεται με την πανδημία στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, την οικονομική αστάθεια και τους θανάτους από τη νόσο. Συνέστησαν οι πολιτικές και οι προσπάθειες για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και τη μείωση της εξάπλωσης του κορωνοϊού πρέπει να εστιάσουν στην αύξηση της χρήσης μάσκας σε εθνικό επίπεδο.