Η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες ήδη από τη μέση ηλικία, όπως προειδοποιεί μια νέα έρευνα.

Αλλά και όσοι δεν εμφάνισαν υψηλή αρτηριακή πίεση μέχρι να φτάσουν στην Τρίτη ηλικεία είχαν ταχύτερη μείωση των γνωστικών ικανοτήτων τους σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν υψηλή πίεση.

«Ως πρακτικό ζήτημα, αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να αποτρέψουμε την υπέρταση σε οποιαδήποτε ηλικία, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβλαβής επίδρασή της στη μείωση της νόησης», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Δρ Sandhi Barreto, καθηγήτρια ιατρικής στο Universidade Federal de Minas Gerais στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλία.

Το αν η υψηλή αρτηριακή πίεση προκαλεί άμεσα τη διανοητική παρακμή παραμένει ανοιχτό, ωστόσο, δεδομένου ότι «η απόδειξη αιτιώδους συνάφειας είναι πολύ δύσκολη», δήλωσε η Δρ Barreto.

Αλλά ακόμα κι αν όντως την προκαλεί, δεν είναι εντελώς άσχημα τα νέα, πρόσθεσε, επειδή τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι δεξιότητες της σκέψης μπορούν να διατηρηθούν -ή τουλάχιστον να επιβραδυνθεί η εξασθένησή τους- με τον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης μέσω φαρμάκων και αλλαγών στον τρόπο ζωής.

Τα στοιχεία προέρχονται από περίπου 7.000 συμμετέχοντες από έξι πόλεις της Βραζιλίας, με μέσο όρο ηλικίας τα 59 χρόνια, όταν ξεκίνησε η έρευνα.

Το ιστορικό της αρτηριακής τους πίεσης σημειώθηκε κατά την έναρξη της έρευνα. Κατά τη διάρκεια δύο περιόδων δοκιμών, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε επαναλαμβανόμενες αξιολογήσεις (κατά μέσο όρο κάθε τέσσερα χρόνια) με σκοπό να εντοπιστούν αλλαγές στη μνήμη, τις γλωσσικές δεξιότητες, τη συγκέντρωση, την προσοχή και την πνευματική «ευελιξία».

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες των οποίων η αρτηριακή πίεση ήταν υψηλή, παρουσίασε κάποια μορφή μείωσης των νοητικών δεξιοτήτων, σε σύγκριση με εκείνους που είχαν φυσιολογική αρτηριακή πίεση.

Ωστόσο, υπήρχε μια εξαίρεση από τον κανόνα: Εκείνοι που είχαν μειώσει την αρτηριακή τους πίεση λαμβάνοντας φάρμακα ή υιοθετώντας αλλαγές στον τρόπο ζωής, παρουσίασαν σημαντικά πιο αργή μείωση των νοητικών δεξιοτήτων.

«Η πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης προτιμάται πάντοτε», τόνισε η Δρ Barreto, αλλά η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του ζητήματος μόλις εντοπιστεί μπορεί να βοηθήσει στην «αποφυγή περαιτέρω ζημιάς στη γνωστική λειτουργία».

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Hypertension.