Τουλάχιστον τα δύο τρίτα (68,9%) όσων δοκιμάζουν τσιγάρο για πρώτη φορά, γίνονται τελικά καθημερινοί καπνιστές, έστω και προσωρινά. Σύμφωνα με στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, το 60,3% των ανθρώπων που εξετάστηκαν είχαν δοκιμάσει το κάπνισμα και το 68,9% αυτών εξελίχθηκε σε καθημερινούς καπνιστές.

Οι συντάκτες της μελέτης δήλωσαν ότι η έρευνα έδειξε την αξιοσημείωτη επίδραση που μπορεί να έχει το τσιγάρο στους ανθρώπους, ακόμη και μετά από μία μόνο δοκιμή και είπαν ότι επιβεβαίωσε τη σημασία που έχει η διακοπή του καπνίσματος. Η μετα-ανάλυση, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nicotine & Tobacco Research, βασίστηκε σε στοιχεία 215.000 ερωτηθέντων σε οκτώ διαφορετικές έρευνες, μεταξύ 2000 και 2016.

Ο επικεφαλής ερευνητής καθηγητής Peter Hajek, από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που η σχέση μεταξύ της δοκιμής ενός πρώτου τσιγάρου και του να γίνει κάποιος κανονικός καπνιστής είχε τεκμηριωθεί σε ένα τόσο μεγάλο σύνολο δεδομένων.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι ο ρυθμός μετατροπής από πρώτη φορά καπνιστής σε καθημερινός καπνιστής είναι εκπληκτικά υψηλός, πράγμα που επιβεβαιώνει τη σημασία της πρόληψης του καπνίσματος εξαρχής», ανέφερε.

Ωστόσο, οι συγγραφείς της μελέτης ανέφεραν ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην έρευνά τους.

Ο ένας ήταν ότι οι έρευνες είχαν αποφέρει διαφορετικά αποτελέσματα για τα ποσοστά των πρώτη φορά καπνιστών που γίνονται καθημερινοί καπνιστές – από 52% στις ΗΠΑ, έως 82% στο Ηνωμένο Βασίλειο- πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό 68,9% ήταν μια εκτίμηση, ο μέσος όρος των αριθμών. Οι συγγραφείς ανέφεραν επίσης ότι υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια της ανάκλησης του προσωπικού ιστορικού καπνίσματος από τους ανθρώπους που συμμετείχαν.