Σε 19 από τα 20 αλκοολούχα ποτά που αναλύθηκαν σε πρόσφατη μελέτη της Ομάδας Έρευνας Δημοσίου Συμφέροντος (Public Interest Research Group – PIRG) των ΗΠΑ (PIRG) καταγράφηκαν ανιχνεύσιμα επίπεδα γλυφοσάτης, όπως ανέφερε η Kara Cook, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. Το παρασιτοκτόνο είναι περισσότερο γνωστό ως το βασικό συστατικό του ζιζανιοκτόνου Roundup.

Ωστόσο, «τα επίπεδα που βρήκαμε δεν είναι καθαυτά επικίνδυνα», επισήμανε η Cook. «Είναι πολύ κάτω από τα επιτρεπόμενα επίπεδα. Δεν θα πω σε κάποιον, “Μην πίνετε μπίρα ή κρασί”». Το φυτοφάρμακο εντοπίζεται επίσης σε πολλά τρόφιμα, χρησιμοποιείται σε κήπους και υπάρχει στο νερό της βροχή, λέει η Cook. «Αυτό που δεν ξέρουμε είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα όλων αυτών των εκθέσεων σε βάθος χρόνου».

Η Cook λέει ότι προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους καταναλωτές. Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αμερικανική Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (Environmental Protection Agency – EPA) πρέπει να απαγορεύσει τη γλυφοσάτη «εκτός και αν μπορέσει να αποδειχθεί ασφαλής», καθώς όπως υποστηρίζει η ερευνητική ομάδα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι προκαλεί καρκίνο.

Υπολείμματα της ουσίας μπορεί να εμφανιστούν στην μπίρα εάν το φυτοφάρμακο χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια του κριθαριού, για παράδειγμα και στο κρασί εάν ψεκαστεί κοντά σε αμπέλια.

Ο William Reeves, PhD, τοξικολόγος της Bayer, στην οποία ανήκει η Monsanto που κατασκευάζει το Roundup, αμφισβήτησε τα ευρήματα και τις συστάσεις της έκθεσης. Σε δήλωσή του, υποστηρίζει ότι PIRG «δημοσιεύει παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα». Ο Reeves αμφισβήτησε ορισμένες πλευρές της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές για να μετρήσουν τα επίπεδα φυτοφαρμάκων στα ποτά.

Για την έκθεση, οι ερευνητές του PIRG εξέτασαν πέντε κρασιά, 14 μπίρες και έναν μηλίτη για την παρουσία γλυφοσάτης. Το ποσό που εντοπίστηκε κυμάνθηκε από 51 μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb) σε ένα αμερικάνικο κρασί, έως κανένα ανιχνεύσιμο ίχνος σε μια οργανική μπίρα. Για να βάλουμε αυτά τα νούμερα σε προοπτική, η EPA θέτει τα επιτρεπόμενα κατάλοιπα γλυφοσάτης σε περισσότερα από 150 διαφορετικά τρόφιμα από 200 έως 400.000 ppb.

Στην ιστοσελίδα της, η EPA αναφέρει ότι τα προϊόντα με γλυφοσάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια εάν ακολουθηθούν οι οδηγίες της ετικέτας και ότι έχει «χαμηλή τοξικότητα για τον άνθρωπο». Ορισμένες έρευνες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέουν τη γλυφοσάτη με τον καρκίνο, αλλά κάποιες όχι.