Έχουμε πλέον εντοπίσει και κατανοήσει ότι ο καρκίνος δεν είναι αποκλειστικά μία ασθένεια, αλλά μία νόσος με πολλά και διαφορετικά πρόσωπα, ακόμα και όταν αναφερόμαστε σε μία συγκεκριμένη μορφή καρκίνου (πχ. καρκίνος πνεύμονα).

Οι διαρκείς κλινικές μελέτες σχετιζόμενες με την βιολογία του ανθρώπινου γονιδιώματος και του καρκίνου έχουν κάνουν πλέον σαφή την ανάγκη “χαρτογράφησης” του γονιδιακού προφίλ κάθε ασθενούς που πάσχει από καρκίνο γιατί μόνο έτσι καθιστάται δυνατός ο σχεδιασμός ενός κατάλληλου εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου. Έτσι,  απομακρυνόμαστε από την εποχή των κυτταροτοξικών θεραπειών για την θεραπεία του καρκίνου όπως είναι η κλασσική χημειοθεραπεία η οποία καταστρέφει αδιακρίτως καρκινικά αλλά και υγιή κύτταρα. Αυτό δεν είναι απλά επιβλαβές για τον ανθρώπινο οργανισμό λόγω της μεγάλης τοξικότητας αυτών των θεραπειών, αλλά παράλληλα πολλές φορές δεν έχει και το προσδοκώμενο όφελος για τον ασθενή.

Οι νέες εξατομικευμένες θεραπείες και ανοσοθεραπείες  είναι σε ραγδαία εξέλιξη και αποτελούν επανάσταση για την θεραπεία του καρκίνου. Οι θεράποντες ιατροί, με την βοήθεια της βιοτεχνολογίας και της μοριακής βιολογίας, διαθέτουν πλέον στα χέρια τους πολύ περισσότερα εργαλεία και πληροφορίες  έχοντας έτσι την δυνατότητα να προσανατολίζονται καταλλήλως ανάλογα με τα γονιδιακά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς χωρίς να χρησιμοποιείται πλέον η φιλοσοφία του «ένα μοτίβο θεραπείας για όλους» για την θεραπεία του καρκίνου.

Η Genekor Ιατρική Α.Ε. είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια μοριακής βιολογίας στην Ευρώπη, έχει έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται στον τομέα της Μοριακής Ογκολογίας την τελευταία δεκαετία, πραγματοποιώντας τις πιο εξελιγμένες μοριακές αναλύσεις στον κλάδο, δίνοντας στους ιατρούς μία πληθώρα αξιοποιήσιμων πληροφοριών για το μοναδικό γονιδιακό προφίλ του όγκου κάθε ασθενή. Έτσι, είμαστε σε θέση να παρέχουμε σε ιατρούς  και ασθενείς όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική και πλήρως εξατομικευμένη διαχείριση και θεραπεία κάθε ασθενούς, γεγονός που αποτελεί ριζική επανάσταση για την θεραπεία της νόσου του καρκίνου.»

Μαρινέλα Λέκκα, International Marketing, Genekor Ιατρική Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γονιδιακές αναλύσεις: www.genekor.com/el