Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες των Δυτικών χωρών.

Είναι γεγονός ότι η εντατικοποίηση των προγραμμάτων ελέγχου των γυναικών έχουν βοηθήσει στην εύρεση του καρκίνου συνήθως σε πιο πρώιμο στάδιο. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις (70%) η ογκεκτομή με διατήρηση του μαστού είναι εφικτή. Η κλασική ογκεκτομή στο 1/3 των γυναικών οδηγεί σε ένα κακό αισθητικό αποτέλεσμα είτε λόγω του μεγέθους του όγκου ή λόγω της ανατομικής του θέσης.

Η παραμόρφωση του στήθους επιβαρύνει ψυχολογικά τη γυναίκα και δεν συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της και τη συναισθηματική της ανάρρωση. Πολλοί χειρουργοί για να αποφύγουν αυτές τις δυσμορφίες προτιμούν τη μαστεκτομή, η οποία όμως αποτελεί μία ακρωτηριαστική επέμβαση.

Η ογκοπλαστική χειρουργική μας προσφέρει τη δυνατότητα να σώσουμε το μαστό και παράλληλα ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα

Ογκοπλαστική χειρουργική σημαίνει τεχνικές που συνδυάζουν τις αρχές της χειρουργικής ογκολογίας και της πλαστικής χειρουργικής.

Η κύρια ένδειξή της είναι όταν πρέπει να αφαιρεθεί 20-50% του μαστού ή όταν η ανατομική θέση του όγκου (πχ. έσω τεταρτημόρια μαστού) καθιστά την εξαίρεσή του με τις κλασικές τεχνικές αισθητικά μη αποδεκτή.

Τι επιτυγχάνει η Ογκοπλαστική:

  • ο μαστός δεν παρουσιάζει δυσμορφία
  • ευρεία εκτομή του όγκου και μικρότερη πιθανότητα επανεγχείρησης
  • καθιστά πιθανή την αποφυγή της μαστεκτομής

Εκτός από τις τεχνικές για διατήρηση του μαστού, η Ογκοπλαστική χρησιμοποιείται για την (α) αποκατάσταση μετά τη μαστεκτομή, (β) συμμετρία στον άλλο μαστό, (γ) αποκατάσταση της θηλής.

Οι προϋποθέσεις για μια επιτυχή ογκοπλαστική επέμβαση είναι:

  • Καλή προεγχειρητική προετοιμασία – καλός σχεδιασμός του χειρουργείου
  • Συζήτηση του περιστατικού σε ογκολογικό συμβούλιο και ενημέρωση της ασθενούς για τις επιλογές της.
  • Ο χειρουργός μαστού πρέπει να έχει επίσημη εκπαίδευση στις ογκοπλαστικές τεχνικές σε πιστοποιημένο Κέντρο Μαστού.

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

MD, PhD, FEBS, Χειρουργός Μαστού - τ. Δ/ντής (Consultant) στη Μ. Βρετανία. Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση στη Χειρουργική Μαστού από το European Board of Surgery. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο και συνεργάζεται με Κλινικές στη Θεσσαλονίκη