Μια νέα έρευνα δείχνει ότι τα χρήματα, αν και δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία, μπορούν τουλάχιστον να μας βοηθήσουν να ζήσουμε περισσότερο.

«Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι ο πλούτος είναι σημαντικός για την υγεία σε ατομικό επίπεδο, ακόμη και αφού ληφθεί υπόψη το από πού ξεκινά κάποιος στη ζωή», δήλωσε ο Greg Miller, καθηγητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Πολιτικών του Πανεπιστημίου Northwestern στο Σικάγ:. «Έτσι, από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας, απαιτούνται πολιτικές που να υποστηρίζουν και προστατεύουν τη δυνατότητα των ατόμων να επιτύχουν οικονομική ασφάλεια».

Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν με μισθό που αρκεί απλώς για τις ανάγκες τους, χωρίς τη δυνατότητα να αποταμιεύουν για να έχουν ένα μαξιλάρι ασφαλείας σε περιόδους ανάγκης, πρόσθεσε ο Miller, ανώτερος συγγραφέας της νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο JAMA Health Forum.

Η ομάδα του καθηγητή ανέλυσε δεδομένα από 5.400 ενήλικες αμερικανούς που συμμετείχαν στην έρευνα Midlife. Οι ερευνητές συνέκριναν το εισόδημα και την περιουσία των συμμετεχόντων (μέση ηλικία, 47 έτη) στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και τα ποσοστά θανάτου τους 24 χρόνια αργότερα.

Το συμπέρασμα: Εκείνοι με μεγαλύτερο πλούτο κατά τη μέση ηλικία τείνουν να ζουν περισσότερο.

Όμως, οι ερευνητές αναρωτήθηκαν εάν άλλοι παράγοντες –όπως οικογενειακοί- θα μπορούσαν επίσης να παίζουν ρόλο στη μακροβιότητα. Όταν επικεντρώθηκαν σε ένα υποσύνολο σχεδόν 2.500 αδελφών και διδύμων, βρήκαν μια παρόμοια σχέση, υποδηλώνοντας ότι η σχέση μεταξύ πλούτου και μακροζωίας υπερβαίνει τη γενετική ή τις κοινές οικογενειακές εμπειρίες.

«Η εξέταση δεδομένων εντός μιας οικογένειας παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ συσσώρευσης πλούτου και προσδόκιμου ζωής, επειδή η σύγκριση των αδελφών εντός της ίδιας οικογένειας εγγυάται παρόμοια εμπειρία ζωής και κοινή βιολογία», ανέφερε ο συγγραφέας Eric Finegood, μεταδιδακτορικός συνεργάτης σε δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου.

Οι ερευνητές επανεξέτασαν επίσης τα δεδομένα εξετάζοντας μόνο άτομα χωρίς καρκίνο ή καρδιακή νόσο. Αυτό έγινε για να διαπιστωθεί εάν αυτές οι συνθήκες υγείας και το σχετικό κόστος θεραπείας τους θα μπορούσαν να μειώσουν τη δυνατότητα ενός ατόμου να αποκτήσει πλούτο και πιθανώς να παρακάμψει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ του πλούτου και της μακροζωίας.

Αλλά ακόμη και σε αυτήν την ομάδα υγιών ανθρώπων, η σύνδεση μεταξύ πλούτου και μακροζωίας παρέμεινε.