Μεγάλος είναι ο αριθμός εφήβων και νεαρών ενηλίκων που πεθαίνουν από συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, όπως σημειώνει μια πανευρωπαϊκή έκθεση.

Τα ποσοστά επιβίωσης από καρκίνους όπως η λευχαιμία είναι πολύ χαμηλότερα σε μικρότερες ηλικίας, αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύεται στο περιοδικό Lancet Oncology. Οι λόγοι, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι οι διαφορές στους όγκους, οι καθυστερήσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία και η έλλειψη κλινικών δοκιμών για την εν λόγω ηλικιακή ομάδα.

Η μελέτη ανέλυσε στοιχεία από 27 ευρωπαϊκές χώρες, για σχεδόν 57.000 περιπτώσεις καρκίνων σε παιδικές ηλικίες και 312.000 καρκίνους σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Συνολικά, τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης ήταν υψηλότερη σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες (82%) σε σύγκριση με τα παιδιά (79%).

Όμως αυτές οι καλύτερες προοπτικές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα εμφανίζει καρκίνους με καλύτερη πρόγνωση.

Το συνολικό ποσοστό όμως κρύβει σημεία ενδιαφέροντος, όπως ότι οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν «σημαντικά χειρότερες» για οκτώ καρκίνους που εμφανίζονται και στις δύο ηλικιακές ομάδες.

Τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης για:

– οξεία λεμφική λευχαιμία ήταν 56% σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες και 85,8% στα παιδιά

– οξεία μυελογενή λευχαιμία ήταν 50% σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες και 61% στα παιδιά

– λέμφωμα Χώτζκιν ήταν 93% σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες και 95% στα παιδιά

– λέμφωμα μη-Χώτζκιν ήταν 77% σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες και 83% στα παιδιά

– αστροκύτωμα (καρκίνος του εγκεφάλου) ήταν 46% σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες και 62% στα παιδιά

– σάρκωμα Ewing των οστών ήταν 49% σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες και 67% στα παιδιά

– ραβδομυοσάρκωμα (όγκοι μαλακών ιστών) ήταν 38% σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες και 67% στα παιδιά

– οστεοσάρκωμα (καρκίνος των οστών) ήταν 62% σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες και 67% στα παιδιά

Η Δρ Annalisa Trama, από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου στο Μιλάνο της Ιταλίας, δήλωσε: «Τα καλά νέα είναι ότι ο αριθμός των παιδιών, των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων που επιβιώνουν για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση αυξάνεται σταθερά με την πάροδο του χρόνου στην Ευρώπη».

«Ωστόσο, βρήκαμε ότι οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες εξακολουθούν να έχουν μικρότερα ποσοστά επιβίωσης από ό, τι τα παιδιά από διάφορους καρκίνους που είναι κοινοί σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, ιδιαίτερα καρκίνους του αίματος».