Πρωτοφανή και αντιεπιστημονικό χαρακτηρίζει τον αποκλεισμό των ασθενών με ήπια έως μέτρια Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση (ΙΠΙ) από τις εγκεκριμένες θεραπείες, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

Η ΕΠΕ ζητά από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, να επιτρέψει στους ασθενείς με ήπια Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση τη χορήγηση της ενδεδειγμένης θεραπείας, δεδομένου του σημαντικού οφέλους που θα αποκομίσουν από την έγκαιρη έναρξη της αγωγής και εφόσον επιμείνει στην απόφασή της, να της κοινοποιήσει εγγράφως τους λόγους και τα επιστημονικά και ιατρικά κριτήρια, που δικαιολογούν τον αποκλεισμό των ασθενών με ήπια Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση από τις διαθέσιμες γι αυτούς εγκεκριμένες θεραπείες.

ΕΟΠΥΥ και λιτότητα

Οι πνευμονολόγοι κατηγορούν τον ΕΟΠΥΥ για ενέργειες που αντίκεινται στα επιστημονικά δεδομένα και την κλινική πρακτική, στο όνομα της λιτότητας και των οριζόντιων περικοπών.

Σε ανακοίνωση της η ΕΠΕ αναφέρει ότι: «Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και επιστολές μας, η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε να προχωρήσει σε μία αντιεπιστημονική πράξη , θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια  τη ζωή των ασθενών».

Οι ενέργειες αυτές της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, όπως υποστηρίζει η ΕΠΕ, προκαλούν τεράστια ερωτηματικά, καθώς δεν βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση και ουσιαστικά διαχωρίζουν τους ασθενείς που πρέπει να λάβουν θεραπεία, ανάλογα με το βαθμό βαρύτητας της πάθησής τους, τη στιγμή που η Παγκόσμια Επιστημονική Πνευμονολογική Κοινότητα δεν έχει καθιερώσει ευρέως αποδεκτά κριτήρια για την ταξινόμηση της Ιδιοπαθούς Πνευμονικής Ίνωσης σε στάδια βαρύτητας.

«Μάλιστα, μελέτες που έχουν διεξαχθεί έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση ωφελούνται από τη χορήγηση θεραπείας ανεξαρτήτως της βιαίως εκπνεόμενης ζωτικής χωρητικότητας  (FVC) και της διαχυτικής ικανότητας (DLCO). Για το λόγο αυτό ο FDA ενέκρινε την χορήγηση θεραπείας σε όλους τους ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση ανεξαρτήτως λειτουργικού ελέγχου», τονίζεται από την πλευρά των πνευμονολόγων.

Τέλος, καλούν για μια ακόμη φορά τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, που «αποφάσισε προσφάτως να αποκλείσει αυτούς τους ασθενείς από τα ενδεδειγμένα θεραπευτικά σχήματα για τη διαχείριση του νοσήματός τους, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζεται ως σπάνιο, με υψηλό δείκτη θνησιμότητας και ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της σταδιακής έκπτωσης της ποιότητας της ζωής των ασθενών», να αναθεωρήσει την απόφαση της.