Καθώς οι καταστροφικές επιπτώσεις της προκαλούμενης από τον άνθρωπο ρύπανσης και της αλλαγής του κλίματος γίνονται όλο και πιο εμφανείς, μεγάλο μέρος της παγκόσμιας συζήτησης επικεντρώνεται στη ρύπανση στον υπαίθριο αέρα. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε τον αέρα που υπάρχει μέσα στα κτίρια. Όπως αναφέρουν σε άρθρο τους οι New York Times, μπορούμε να επιβιώσουμε μόνο σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει πολύ περισσότερο οξυγόνο (που εισπνέουμε) από το CO2 (το οποίο εκπνέουμε) στην ατμόσφαιρα. Τα πολύ χαμηλά επίπεδα CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) στο περιβάλλον μας, οδηγούν το μυαλό μας σε λιμοκτονία.Αυτή η έλλειψη μειώνει τις πνευματικές μας ικανότητες και μας οδηγεί σε υπνηλία.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διαπίστωσε ότι ο εσωτερικός αέρας συχνά έχει δύο έως πέντε φορές υψηλότερες συγκεντρώσεις των ίδιων ρύπων που βρίσκονται έξω.Η πιο μεγάλη ανησυχία αφορά βέβαια το CO2, αλλά υπάρχει μια σειρά άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων που μεταβάλλονται με το CO2 που είναι επίσης σημαντικοί για τη γνωστική λειτουργία. Επειδή το CO2 είναι σχετικά εύκολο να ελεγχθεί,  οι επιστήμονες πειραματίστηκαν εκθέτοντας ή παρατηρώντας  εργαζόμενους γραφείου και μαθητές  σε διαφορετικά επίπεδα αερίου.

Η έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές έχουν σταθερά πιο κακή απόδοση σε σε σχολεία όπου τα επίπεδα CO2 είναι υψηλότερα. Τα σχολεία γενικά τείνουν να έχουν σχετικά χαμηλό εξαερισμό και υψηλά επίπεδα CO2, πιθανότατα επειδή οι σχολικοί προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι, πράγμα που σημαίνει ότι συχνά δεν έχουν καλό εξοπλισμό.

Οι μελέτες μεταξύ των ενηλίκων προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, αλλάζοντας τα επίπεδα του CO2 σε ένα δωμάτιο όπου οι συμμετέχοντες στη μελέτη κλήθηκαν να ολοκληρώσουν  εργασίες γραφείου και να πάρουν αποφάσεις. Το συμπέρασμα ήταν πως η καλύτερη ποιότητα του αέρα οδηγεί σε καλύτερη γνωστική λειτουργία μεταξύ των εργαζομένων.

Για να βελτιώσουν πραγματικά έναν εργασιακό χώρο, οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε καλά συστήματα εξαερισμού. Το κόστος μπορεί να αποτρέπει τους εργοδότες, αλλά οι ερευνητές λένε ότι το όφελος αξίζει τον κόπο. Σύμφωνα με επιστήμονες, οι χώροι εργασίας με καλύτερη ποιότητα του αέρα έχουν λιγότερες απουσίες εργαζομένων, και καλύτερης ποιότητας αποτελέσματα από τους υπαλλήλους σε λιγότερο χρόνο.