Το αν οι γονείς μπορεί να έχουν αδυναμία σε ένα από τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να έχει ευνοϊκή μεταχείριση, είναι ένα ζήτημα που συζητιέται από πάντα.

Όσοι ισχυρίζονται ότι έχουν «σύνδρομο μεσαίου παιδιού» -ένα πολύ πραγματικό φαινόμενο που οδηγεί το μεσαίο παιδί μιας οικογένειας να αισθάνεται παραμελημένο και ότι δεν το αγαπούν αρκετά σε σχέση με τα αδέλφια τους- θα συμφωνούσαν ότι δεν είναι τίποτα ανήκουστο οι γονείς να μην αντιμετωπίζουν το ίδιο τα παιδιά τους.

Οι υποψίες αυτές φαίνεται να επιβεβαιώνονται, τουλάχιστον σύμφωνα με μια έρευνα που αποκάλυψε ότι οι γονείς τείνουν να ευνοούν και να έχουν αδυναμία στο μικρότερο παιδί τους.

Ο δικτυακός τόπος Mumsnet πραγματοποίησε έρευνα σε 1.185 από χρήστες του που είναι γονείς, ενώ το ομόλογό του Gransnet πραγματοποίησε έρευνα σε 1.111 χρήστες του που είχαν τουλάχιστον ένα εγγόνι. Αποκαλύφθηκε ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των χρηστών του Mumsnet παραδέχτηκε ότι είχε «αγαπημένο» παιδί, ενώ το 42% των χρηστών του Gransnet ομολόγησε ότι έδειχνε προτίμηση σε ένα από τα εγγόνια τους.

Περισσότεροι από τους μισούς γονείς που είχαν «αγαπημένο» παιδί αποκάλυψαν ότι ήταν το μικρότερό τους, ενώ το 61% δήλωσε ότι βρίσκουν τα άλλα παιδιά τους πιο «δύσκολα ή απαιτητικά». Από την άλλη πλευρά, το 26% των γονέων δήλωσε ότι το «αγαπημένο» τους παιδί ήταν το μεγαλύτερό τους.

Από τους γονείς που ομολόγησαν ότι δείχνουν προτίμησε σε ένα παιδί, το 41% ​​δήλωσε ότι το αγαπημένο τους, τους θυμίζει τον εαυτό τους, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι το «αγαπημένο» τους παιδί τους έκανε να γελούν περισσότερο από τα άλλα παιδιά τους.

Ενώ τα παιδιά που δεν απολαμβάνουν ειδική μεταχείριση μπορεί να αισθάνονται κατά καιρούς παραμελημένα, η πλειοψηφία των γονέων πιστεύει ότι είναι λάθος να δείχνει προτίμηση.

Περισσότεροι από τους μισούς χρήστες του Mumsnet και του Gransnet ήταν της άποψης ότι το να έχεις ένα αγαπημένο παιδί είναι απολύτως «απαίσιο», με περισσότερα από τα τρία τέταρτα των γονέων να πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα άλλα αδέλφια.