Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανέλαβε ότι δεν υπήρχαν «επαρκή στοιχεία» για την εναλλαγή εμβολίων κατά της Covid-19 μεταξύ των δύο δόσεων, τη στιγμή που η Γαλλία δήλωσε ότι οι πολίτες κάτω των 55 ετών που έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca θα έπρεπε να κάνουν τη δεύτερη δόση με διαφορετικό εμβόλιο, της Pfizer ή της Moderna.

Ανάλογη είναι η πρόταση και από ειδικούς στη Γερμανία για τα άτομα κάτω των 60 ετών.

Ο ΠΟΥ έχει ζητήσει μελέτες σχετικά με την ανάμιξη των εμβολίων, αλλά διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωμένα στοιχεία ώστε να μπορεί να κάνει τέτοιες συστάσεις. Αυτό που συνιστά συνεπώς είναι να χρησιμοποιείται το ίδιο εμβόλιο και για τις δύο δόσεις.

Τον Φεβρουάριο, η συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ για την ανοσοποίηση (SAGE) εξέδωσε τις συστάσεις της σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εμβολίου της AstraZeneca, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ΠΟΥ Margaret Harris.

«Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να μπορέσουμε να πούμε εάν αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει. Έτσι, σε αυτό το στάδιο, η εναλλαγή των εμβολίων δεν είναι κάτι για το οποίο θα μπορούσαμε να δώσουμε σύσταση. Αλλά έχουμε ζητήσει να μελετηθεί το θέμα, έτσι ώστε να καταλάβουμε αν είναι μια στρατηγική που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί», διευκρίνισε.

Αρκετές κλινικές δοκιμές εξετάζουν αυτήν τη στιγμή την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού δύο τύπων εμβολίων.

Η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της Ε.Ε. (ΕΜΑ) είπε αυτήν την εβδομάδα ότι το εμβόλιο της AstraZeneca θα μπορούσε να συνδέεται με πολύ σπάνιες περιπτώσεις θρομβώσεων, με αποτέλεσμα κάποιες χώρες να προχωρήσουν σε περιορισμούς στον εμβολιασμό με αυτό, παρά τη σύσταση του ΕΜΑ ότι τα οφέλη από τον εμβολιασμό υπερτερούν συντριπτικά έναντι των πιθανών παρενεργειών.

Η Γαλλία δήλωσε ότι τα άτομα κάτω των 55 ετών που έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca θα πρέπει να λάβουν τη δεύτερη δόση με διαφορετικό εμβόλιο – η απόφαση επηρεάζει περίπου 533.000 άτομα.

Από την πλευρά τους, και οι εμπειρογνώμονες του ΠΟΥ για τα εμβόλια ανέφεραν ότι η σχέση μεταξύ του εμβολίου της AstraZeneca και των θρομβώσεων ήταν εύλογη, αλλά μη επιβεβαιωμένη, τονίζοντας εμφατικά ότι τα περιστατικά που αναφέρθηκαν ήταν «πολύ σπάνια».

«Με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες, μια αιτιώδης σχέση μεταξύ του εμβολίου και της εμφάνισης θρόμβων αίματος με χαμηλά αιμοπετάλια θεωρείται εύλογη, αλλά δεν επιβεβαιώνεται», ανέφεραν οι ειδικοί και πρόσθεσαν: «Πιστεύουμε ότι η αναλογία οφέλους-κινδύνου ευνοεί πολύ το εμβόλιο. Τίποτα δεν άλλαξε στις συμβουλές μας – δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε τους εμβολιασμούς».