Μεταξύ αυτών που αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες στο εξωτερικό, ορισμένοι θεωρούν τον ιατρικό τουρισμό μια καλή λύση καθώς το κόστος πολλών διαδικασιών μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο όταν πραγματοποιούνται σε άλλη χώρα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής. Δεδομένου ότι οι περισσότερες από αυτές, όπως οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών, δεν καλύπτονται από την ασφάλιση υγείας στις περισσότερες χώρες, το δέλεαρ φθηνότερων χειρουργικών επεμβάσεων σε μια ξένη χώρα μπορεί να φαντάζει ως η ιδανική λύση. Σε αυτή την αγορά όμως υπάρχει και ένα κομμάτι που κινείται στα όρια της πειρατείας.

Η Διεθνής Εταιρεία Χειρουργικής Μαλλιών (International Society of Hair Restoration Surgery – ISHRS) έχει ξεκινήσει μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τους κινδύνους των πειρατικών κλινικών εμφύτευσης μαλλιών.

Σε πολλές χώρες έχουν πολλαπλασιαστεί τα κέντρα που έχουν ρίξει πολύ τις τιμές, αλλά πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή σε κλινικές «χαμηλού κόστους», επειδή τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ άσχημα από άποψη αισθητικής και υγείας (σοβαρές λοιμώξεις).

Η Διεθνής Εταιρεία Χειρουργικής Αποκατάστασης Μαλλιών (ISHRS) στην οποία μετέχουν πάνω από 1.000 γιατροί από 70 χώρες, έχει ξεκινήσει την εκστρατεία για να πείσει όσους θέλουν να κάνουν εμφύτευση μαλλιών να αναγνωρίζουν τις πιο επικίνδυνες πρακτικές, να ενημερώνονται πριν αφεθούν σε ακατάλληλα χέρια και να επιλέγουν τα κέντρα που προσφέρουν εγγυήσεις.

Η ISHRS αναφέρει ότι το 77,5% των ερωτηθέντων γιατρών ισχυρίζονται ότι έχουν παρακολουθήσει έξι ή περισσότερες περιπτώσεις ετησίως ασθενών με αποτυχημένες μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Σε ορισμένες πειρατικές κλινικές, ιδιαίτερα την Τουρκία, οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιούνται από τεχνικούς και όχι από γιατρούς.

Το πρόβλημα μεταμόσχευσης για παράδειγμα στην Τουρκία, είναι ότι συνήθως η διάγνωση του κατά πόσον ή όχι θα μπορεί να κάνει το εμφύτευμα και αν υπάρχει μια καλή πρώτη ύλη, έχει γίνει εξ αποστάσεως, μέσω φωτογραφιών, και μερικές φορές η ανάλυση αποτυγχάνει. Και αν προκύψουν επιπλοκές ή ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος, είναι δύσκολο να διεκδικήσει αποζημίωση.

Η ISHRS συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους να θέτουν τις ακόλουθες ερωτήσεις (εκτός από αυτές που αφορούν το κόστος, τους κινδύνους και τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της επέμβασης).

-Ποιος θα αξιολογήσει την περίπτωσή μου και θα συστήσει την κατάλληλη αντιμετώπιση; Ποια είναι η εκπαίδευσή του, η κατάρτιση, και η εμπειρία του στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης;

-Ποιος θα συμμετάσχει στην διαδικασία της χειρουργικής επέμβασης, τι ρόλο θα διαδραματίσει και ποια είναι η εκπαίδευσή του, η κατάρτιση, και η εμπειρία του;

-Θα κάνει κάποιος άλλος εκτός από τον γιατρό τομές ή θα πάρει μοσχεύματα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης; Αν ναι, προσδιορίστε αυτό το άτομο, εξηγήστε τον συγκεκριμένο ρόλο του και τα διαπιστευτήρια του και αν επιτρέπεται από τον νόμο να εκτελέσει χειρουργική επέμβαση.

– Όσοι θα πάρουν μέρος στην επέμβαση καλύπτονται ασφαλιστικά;

Εάν ένας γιατρός δεν είναι πρόθυμος να απαντήσει στις ερωτήσεις σας ή να παράσχει τις πληροφορίες που ζητάτε, μην προχωρήσετε. Οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές και μακροχρόνιες.