Το κοιλιακό πάχος είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για έμφραγμα του μυοκαρδίου, όπως έχουν αποδείξει πολλές έρευνες. Ο ρόλος της κοιλιακής παχυσαρκίας όμως είναι πολύ σημαντικός και για ένα επόμενο έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο όπως διαπιστώθηκε σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στην European Journal of Preventive Cardiology την επιθεώρηση της Ευρωπαικής Εταιρίας Καρδιολογίας.

Μετά το πρώτο έμφραγμα οι ασθενείς ακολουθούν συνήθως μια αυστηρή ιατρική θεραπευτική αγωγή για την πρόληψη δευτερογενών επεισοδίων (δευτερογενής πρόληψη). Στο πλαίσιο αυτό γίνεται έλεγχος του σακχάρου, των λιπιδίων και της αρτηριακής πίεσης, αλλά ήταν άγνωστο έως τώρα εάν η κοιλιακή παχυσαρκία είναι ένας παράγοντας κινδύνου για δεύτερο επεισόδιο σε ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία δευτερογενούς πρόληψης.

Η έρευνα, η μεγαλύτερη και πιο καθοριστική που διενεργήθηκε μέχρι σήμερα σε αυτό το θέμα παρακολούθησε περισσότερους από 22,000 ασθενείς μετά το πρώτο τους έμφραγμα και διενέργησε την σχέση ανάμεσα στην κοιλιακή παχυσαρκία (μετρήθηκε με την περίμετρο της μέσης) και τον κίνδυνο ενός δεύτερου καρδιαγγειακού συμβάματος. Οι ερευνητές εξέτασαν κυρίως περιστατικά αποφραγμένων αρτηριών όπως εμφράγματα του μυοκαρδίου και εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι ασθενείς που συμμετείχαν προέρχονταν από την εθνικής εμβέλειας αρχείο SWEDEHEART και παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο 3,8 χρόνια.

Οι  περισσότεροι ασθενείς – 78% άνδρες και 90% γυναίκες – είχαν κοιλιακή παχυσαρκία (περιφέρεια μέσης άνω των  94 εκ. για τους άνδρες και άνω των 80 εκ. για τις γυναίκες).

Παρατηρήθηκε ότι η κοιλιακή παχυσαρκία ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για μοιραία ή μη μοιραία εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες κινδύνου (όπως το κάπνισμα, ο διαβήτης, η υπέρταση, τα λιπίδια του αίματος και ο δείκτης μάζας σώματος και οι θεραπείες δευτερογενούς πρόληψης). Η περιφέρεια της μέσης ήταν πιο σημαντικός δείκτης για ένα επαναλαμβανόμενο επεισόδιο συγκριτικά με την συνολική παχυσαρκία.

Η συγγραφέας της μελέτης δρ  Hanieh Mohammadi του Ινστιτούτου Karolinska, της Σουηδίας δήλωσε ότι στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι «οι ασθενείς με αυξημένα επίπεδα κοιλιακής παχυσαρκίας εξακολουθούσαν να έχουν υψηλό κίνδυνο δευτερογενών επεισοδίων παρότι ακολουθούσαν θεραπείες για τον έλεγχο των παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την κοιλιακή παχυσαρκία όπως αντιυπερτασικά, αγωγή για τον διαβήτη και για τα αυξημένα λιπίδια του αίματος».

Η σχέση μεταξύ της περιφέρειας μέσης και των δευτερογενών επεισοδίων ήταν ισχυρότερη στους άντρες. Μια πιθανή εξήγηση είναι το γεγονός ότι στους άνδρες η κοιλιακή παχυσαρκία σχετίζεται με την συγκέντρωση επικίνδυνου σπλαχνικού λίπους που περιβάλλει τα όργανα, ενώ στις γυναίκες κυρίως με το υποδόριο λίπος που δεν θεωρείται τόσο επικίνδυνο.

Οι ερευνητές συστήνουν την χρήση της μέτρησης της περιφέρειας της μέσης στην κλινική εξέταση εμφραγματιών για τον εντοπισμό των ασθενών που κινδυνεύουν από ένα δεύτερο επεισόδιο.