Ειδικοί του καρκίνου του πνεύμονα έχουν εντυπωσιαστεί από τα αποτελέσματα μακροχρόνιας μελέτης που συνεχίζουν να δείχνουν ότι ο συνδυασμός ανοσοθεραπείας και χημειοθεραπείας διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης από τη νόσο σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία μόνο.

Τα αποτελέσματα προέρχονται από μια τετραετή παρακολούθηση 160 ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) σταδίου IV που δεν είχε προηγουμένως αντιμετωπιστεί που υποβλήθηκαν σε συνδυασμό ανοσοθεραπευτικού φαρμάκου πεμπρολιζουμάμπη και χημειοθεραπείας με πεμετρεξίδη-πλατίνα.

Μετά από διάμεση παρακολούθηση 46,3 μηνών, η μέση συνολική επιβίωση ήταν 22,0 μήνες με τον συνδυασμό, έναντι 10,6 μηνών μόνο με χημειοθεραπεία. Ένα παρόμοιο μοτίβο παρατηρήθηκε στην επιβίωση χωρίς πρόοδο της νόσου: Οι ασθενείς που έλαβαν το συνδυασμό είχαν μέση επιβίωση 9,0 μηνών χωρίς πρόοδο της νόσου, έναντι 4,9 μηνών μόνο με χημειοθεραπεία.

Ο Δρ Charu Aggarwal, αναπληρωτής καθηγητής καρκίνου του πνεύμονα στο Penn Medicine της Φιλαδέλφεια, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα με τον συνδυασμό χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας ήταν «καταπληκτικά».

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο 2020 για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας.

Προηγούμενα αποτελέσματα από τη μελέτη είχαν ήδη δείξει ότι, μετά από διάμεση παρακολούθηση 10,5 μηνών, η προσθήκη πεμπρολιζουμάμπη στη χημειοθεραπεία βελτιώνει σημαντικά τόσο τη συνολική επιβίωση, όσο και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου σε σύγκριση μόνο με τη χημειοθεραπεία.

Τα τελευταία αποτελέσματα δείχνουν ότι ο συνδυασμός «συνέχισε να παρέχει συνολική επιβίωση και όφελος επιβίωσης χωρίς πρόοδο της νόσου», ακόμη και έπειτα από εκτεταμένη παρακολούθηση, δήλωσε η παρουσιάστρια της μελέτης Δρ Jhanelle Elaine Gray, πρόεδρος του Τμήματος Θωρακικής Ογκολογίας στο Κέντρο Καρκίνου Moffitt Cancer Center στην Τάμπα της Φλόρτιντα.

Επίσης, σημαντικές βελτιώσεις παρατηρήθηκαν ακόμη και σε ασθενείς με όγκους με χαμηλή έκφραση PD-L1 – η PD-L1 είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων. Ο συνολικός ρυθμός απόκρισης και η διάρκεια της απόκρισης βελτιώθηκαν επίσης με συνδυαστική θεραπεία, ανεξάρτητα από την έκφραση PD-L1 του όγκου. Οι παρενέργειες ήταν «διαχειρίσιμες», σημείωσε η Δρ Gray.