Σημαντικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της κήλης του κοιλιακού τοιχώματος έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι νέες μέθοδοι έχουν πολλά πλεονεκτήματα για τον ασθενή, όπως η ταχύτερη επάνοδός του στις δραστηριότητες, το μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών και η μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο.

Αρκετές χιλιάδες επεμβάσεις αποκατάστασης κήλης του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος γίνονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο και αρκετά εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Οι κήλες του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος είναι ιδιαίτερα συχνές και αποτελούν σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας, ενώ επηρεάζουν και την ποιότητα ζωής. Μεγάλα χάσματα του κοιλιακού τοιχώματος μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα περίσφιξης – ειλεού, ενώ η συνεπακόλουθη ατροφία των μυών του κοιλιακού τοιχώματος σχετίζονται με χρόνια προβλήματα στην μέση.

Παράγοντες κινδύνου
Συχνοί παράγοντες κινδύνου για την δημιουργία κοιλιοκήλης είναι το ιστορικό προηγούμενης επέμβασης (μετεγχειρητική κήλη) και η παχυσαρκία. Άλλοι παράγοντες είναι η κληρονομικότητα (νόσοι κολλαγόνου) και οι χρόνιες αυξομειώσεις της ενδοκοιλιακής πίεσης από χρόνιο βήχα, δυσκοιλιότητα ή προστατισμό.

Στις γυναίκες η εγκυμοσύνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου  για την δημιουργία κήλης.

Όταν συνυπάρχουν πολλοί από τους παραπάνω παράγοντες, οι πιθανότητες δημιουργίας κήλης αυξάνονται σημαντικά.

Η κήλη είναι ξεχωριστή οντότητα από την <<χαλάρωση>> του κοιλιακού τοιχώματος, τη λεγόμενη κήλη της λευκής γραμμής. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει <<τρύπα>> στην περιτονία του κοιλιακού τοιχώματος αλλά χαλάρωση.

Η χαλάρωση είναι συχνή

1) Στις περιπτώσεις γυναικών μετά από πολύδυμες ή επαναλαμβανόμενες εγκυμοσύνες.

2) Γενικά σε παχύσαρκους ασθενείς ανεξαρτήτως φύλου

Η κήλη και η χαλάρωση μπορεί να συνυπάρχουν. Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από το μέγεθος, την ακριβή θέση της κήλης, την ηλικία, τον σωματότυπο του ασθενούς.

Θεραπευτικές επιλογές
Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση με πλέγμα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η ταχύτερη επάνοδος στις δραστηριότητες και η μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο.

Και οι τεχνικές αυτής όμως έχουν εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια.

Αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη χειρουργική της κήλης και κατ΄επέκταση και της λαπαροσκοπικής το αξίωμα για αποκατάσταση της ανατομίας του κοιλιακού τοιχώματος δηλαδή την σύγκλειση του χάσματος της κήλης και την τοποθέτηση ενισχυτικού πλέγματος κάτω ή ανάμεσα σε αυτούς.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα λειτουργικό μυϊκό κοιλιακό τοίχωμα (functional abdominalwall).  Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει λιγότερες υποτροπές κήλης και καλύτερη ποιότητα ζωής σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν με αυτές τις μεθόδους.

Ρομποτική τεχνολογία
Τα τελευταία χρόνια, οι νέες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές δίνουν την δυνατότητα στον χειρουργό να διεκπεραιώνει τέτοια χειρουργεία κλείνοντας το χάσμα της κήλης, σε συνδυασμό με τη χρήση πλέγματος.

Η ρομποτική τεχνολογία παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στη λύση ενδοκοιλιακών συμφύσεων, μειώνοντας την πιθανότητα τραυματισμού ενδοκοιλιακών οργάνων και την μετατροπή της επέμβασης σε ανοικτή. Δίνει επίσης μεγάλη ευχέρεια στην ενδοσκοπική παρασκευή και συρραφή του κοιλακού τοιχώματος σε σύνθετα περιστατικά κήλης επιτυγχάνοντας έτσι την αποκατάσταση της μυϊκής συνέχειας και ανατομίας κατά το δυνατόν.

Με τη βοήθεια της ρομποτικής χειρουργικής πολλοί περιορισμοί της λαπαροσκόπησης υπερκαλύπτονται.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι πρόσφατα εδώ στην Α΄ Χειρουργική κλινική του Υγεία πραγματοποιήσαμε για 1η φορά στην Ελλάδα την 1η Ρομποτική πλήρως ενδοσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης (Robotic T.A.R) με διαχωρισμό στρωμάτων και πλήρη συρραφή κηλικού χάσματος πάνω από 10 εκατοστά.

Η εμπειρία μας αυτή παρουσιάστηκε και στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής στο Ζάππειο.

Οι επεμβάσεις αυτές για πολύ μεγάλα χάσματα κήλης, γινόντουσαν μέχρι πρότινος μόνο με ανοικτές μεθόδους.

Αξίζει να σημειωθεί,  όπου υπάρχει σημαντική απώλεια ζωτικού ενδοκοιλιακού χώρου, ή σε συστήματα υγείας με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, η μέθοδος εκλογής είναι η ανοικτή χειρουργική με τις νέες επανορθωτικές τεχνικές διαχωρισμού στρωμάτων και την χρήση πλέγματος.

Ειδικές περιπτώσεις 
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε στην περίπτωση της γυναίκας σε αναπαραγωγική ηλικία. Στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη εάν η ασθενής σκοπεύει να κυοφορήσει ξανά. Σε αυτή την περίπτωση αποφεύγουμε το χειρουργείο , εκτός και αν η κήλη κάνει περίσφιξη, οπότε το χειρουργείο δεν μπορεί να περιμένει.

Σε αυτήν την κατηγορία ασθενών προτιμούμε την χρήση των τελευταίας τεχνολογίας συνθετικών πλήρως απορροφήσιμων πλεγμάτων. Στις ασθενείς που έχουν αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να τεκνοποιήσουν ξανά, η επιδιόρθωση του κηλικού χάσματος μπορεί να συνδυαστεί με  επέμβαση κοιλιοπλαστικής, που συνήθως ακολουθεί την ουλή της καισαρικής (αν υπάρχει), ώστε να διορθωθεί και η χαλάρωση.

Σε ασθενείς που δεν χρειάζονται κοιλιοπλαστική η αποκατάσταση της διάστασης μπορεί να γίνει με ενδοσκοπική συρραφή (λαπαροσκοπική ή ρομποτική) σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της κήλης.

Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι οι νέες τεχνικές αποκατάστασης της κήλης με σύγκλειση – αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος είτε γίνονται ανοικτά, είτε ακόμα καλύτερα (για τη μειωμένη περιεγχειρητική νοσηρότητα) Λαπαροσκοπικά ή Ρομποτικά προσφέρουν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς μας.

Περικλής Ιωσήφ  Χρυσοχέρης MD, FACS
American Board of Surgery Certified, Διευθυντής Α΄ Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Υγεία
https://www.chrysoheris.com/https://www.hygeia.gr/doctor/periklis-iosif-chrysocheris/

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

MD, FACS, American Board of Surgery Certified, Διευθυντής Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείου Υγεία, www.chrysoheris.com, www.hygeia.gr/doctor/periklis-iosif-chrysocheris