Οι μεσήλικες με ορθοστατική υπόταση –άτομα που αισθάνονται έντονη ζάλη όταν σηκωθούν απότομα ενώ κάθονται ή είναι ξαπλωμένοι, εξαιτίας απότομης πτώσης της αρτηριακής πίεσης- μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο άνοιας ή εγκεφαλικού επεισοδίου στο μέλλον, σύμφωνα με μια μελέτη.

Οι συμμετέχοντες με ορθοστατική υπόταση στη μελέτη που έγινε σε 11.709 άτομα στις ΗΠΑ, είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Ωστόσο, η ζάλη συχνά δεν αποτελεί ένδειξη σοβαρής ασθένειας.

Η Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας μελέτησε τους συμμετέχοντες κατά μέσο όρο για 25 χρόνια και η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 54.

Η συγγραφέας της μελέτης Andreea Rawlings δήλωσε ότι η ορθοστατική υπόταση είχε προηγουμένως συνδεθεί με καρδιακές παθήσεις, οπότε η ομάδα της ήθελε να μάθει εάν θα μπορούσε επίσης να παίζει ρόλο και σε παθήσεις του εγκεφάλου.

«Η μέτρηση της ορθοστατικής υπότασης στη μέση ηλικία μπορεί να είναι ένας νέος τρόπος για τον εντοπισμό των ατόμων που πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για εμφάνιση άνοιας ή εγκεφαλικό επεισόδιο», ανέφερε. «Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να διευκρινιστεί τι μπορεί να προκαλεί αυτή τη σύνδεση καθώς και για να διερευνηθούν πιθανές στρατηγικές πρόληψης».

Ένας περιορισμός της μελέτης ήταν ότι οι συμμετέχοντες είχαν ελεγχθεί για ορθοστατική υπόταση μόνο κατά τη διάρκεια της αρχικής εξέτασης, οπότε μπορεί να μην αντανακλάται οποιαδήποτε μεταβολή της αρτηριακής πίεσης με την πάροδο του χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης:

– Από το συνολικό αριθμό των 11.709 συμμετεχόντων, 1.068 (9,1%) ανέπτυξαν άνοια και 842 (7,1%) είχαν ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

– Από τους 10.527 συμμετέχοντες που δεν είχαν ορθοστατική υπόταση κατά τον χρόνο της αρχικής εξέτασης, το 9% ανέπτυξε άνοια και το 6,8% έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο

– Από τους 552 συμμετέχοντες που είχαν ορθοστατική υπόταση κατά τη διάρκεια της αρχικής εξέτασης, το 12,5% ανέπτυξε άνοια και το 15,2% έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε προηγούμενο ιστορικό καρδιακής νόσου ή εγκεφαλικού επεισοδίου.